HİZMETLER
ASANSÖR KONTROL

                                                                 Sayın Bina/Site Yöneticisi/Sorumlusu

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği” ile 15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ”i gereği, Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. ile Belediyemiz arasında Protokol yapılmış olup, Atakum Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin Yıllık periyodik kontrolleri 01.01.2018 tarihi itibarı ile 3 yıl süre ile Artıbel Belgelendirme Teknik Kontrol Gözetim ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti. tarafından T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu Periyodik kontrol taban ücreti alınarak yapılacaktır.

Bina sorumlusunun yükümlülükleri:

 

Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.

Bina sorumlusu, engellilerin erişebilirliği için asansörün sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar.

Periyodik kontrol ücreti bina sorumlusu tarafından kontrol tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenir.

Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.

Güvensiz olarak tanımlanan asansörün belirtilen süre içerisinde güvenli hale getirilmeden çalıştırılmasından doğabilecek can ve mal kaybından bina sorumlusu mesuldür.

 

İdari Yaptırımlar :

 

Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, A tipi muayene kuruluşuna ve bina sorumlusuna veya kat maliklerine 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır

Yönetmelik hükümlerine uymayan bina sorumlusuna veya kat maliklerine, asansör monte eden veya onun yetkili servisine ve A tipi muayene kuruluşuna “İdari Yaptırımlar” başlıklı 24.Madde hükümleri çerçevesinde ilgili Kanunda 2017 yılı için 917 TL ile 36.759 TL arasında idari para cezası uygulanmaktadır.

Periyodik kontroller Artıbel tarafından Bina Sorumlusunun talebi üzerine yapılır. Ancak talebin olmaması durumunda kontroller Yönetmelik gereği resen de yapılabilir.

 

Bina yöneticisi olarak; Binanızda kullanmakta olduğunuz Asansör/Asansörlerinizin periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için Artıbel Ltd.Şti ‘ne müracaat etmeniz gerekmektedir

 

PERİYODİK KONTROL ÜCRET ÇİZELGESİ (KDV DÂHİL) (Kontrol ücretleri; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenmiş olan taban ücretlerdir.)

ASANSÖR DURAK

SAYISI BİRİM FİYAT ASANSÖR DURAK SAYISI BİRİM FİYAT

 0 – 5 DURAK 302,43 TL 21 – 25 DURAK 564,24 TL

 6 – 10 DURAK 342,67 TL 26 – 30 DURAK 644,59 TL

 11 – 15 DURAK 403,03 TL 31 DURAK ve üzeri 725,58 TL

 16 – 20 DURAK 483,76 TL

 İlk takip kontrolünden sonraki her bir takip kontrolü için 123,70TL +KDV ücret alınacaktır.

İRTİBAT BİLGİLERİ:

ARTIBEL BELGLENDİRME TEKNİK KONT. GÖZ. VE EĞ. HİZ. LTD. ŞTİ. : Adres : Cumhuriyet Mah. İsmet İnönü Bulv. No:286 Baran Apt. Atakum/SAMSUN Tel: 0362 333 38 00, samsun@artibel.com.tr

Tel : 0549 244 27 88 – 0549 244 27 92 E-Mail : samsun@artibel.com.tr samsunplanlama@artibel.com.tr

BANKA HESAP BİLGİLERİ VAKIFBANK TR88 0001 5001 5800 7305 1882 50