MECLİS
KASIM 2015 KARAR ÖZETLERİ

                                                                                         SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

                                                                                               Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-289                                                                                   05.11.2015

 

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

           

 

Belediye Meclisimizin, 03.11.2015 tarihli 22. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 

1-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1129 sayılı, Kredi Talebi ile ilgili Teklifi oy birliği ile kabul edildi.

 

2-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1130 sayılı, Kredi Talebi ile ilgili Teklifi oy birliği ile kabul edildi.

 

3-Fen İşleri Müdürlüğü’nün 27.10.2015 tarih ve 1131 sayılı, Kredi Talebi ile ilgili Teklifi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

 

 

 

EKİM 2015 KARAR ÖZETLERİ

                                                                            SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

                                                                                     Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-257                                                                                   12.10.2015

 

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

           

 

Belediye Meclis’imizin, 08.10.2015 tarihli 20. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 854 sayılı, Aktarma Yapılması ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 2208 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 2209 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

  İshak TAŞÇI

    Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

 

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-255                                                                                   07.10.2015

 

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

           

 

Belediye Meclisimizin, 06.10.2015 tarihli 19. birleşimi 2. oturumunda aşağıdaki karar alınmıştır.

 

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 

1-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.09.2015 tarih ve 768 Sayılı, Tahsis ile ilgili Teklifi Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mahallesi 11549 ada 11 nolu parsel olarak kayıtlı Atakum Belediyesine ait 1.811,06 m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerinde bulunan 10.577 m² inşaat alanlı 11 kattan oluşan binanın İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, KETEM., Sağlıklı Yaşam Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Ek Hizmet Binası ve Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na 10 yıllığına tahsis edilmesi ve tahsisle ilgili protokolü imzalamaya Belediye Başkanı İshak TAŞÇI’nın yetkili kılınması oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

07/10/2015 Yazı İşleri Personeli  : Ö. CİBELİK

07/10/2015 Yazı İşleri Müdürü  : H. BALABAN

 

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-253                                                                                   07.10.2015

 

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

           

 

Belediye Meclisimizin, 06.10.2015 tarihli 19. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 850 Sayılı, Performans Programı ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

2-2016 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 854 Sayılı, Aktarma Yapılması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 849 Sayılı, Ücret Tarifeleri ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 2208 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

6-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarih ve 2209 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.09.2015 tarih ve 768 Sayılı, Tahsis ile ilgili Teklifi gurupların kendi aralarında görüşmeleri için 10 dakika ara verildi.

 

 

 

 

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

EYLÜL 2015 KARAR ÖZETLERİ

                                                                      SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

                                                                             Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-219                                                                                  04.09.2015

 

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

           

Belediye Meclis’imizin, 03.09.2015 tarihli 18. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih ve 731 Sayılı, Dolu-Boş Memur Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.08.2015 tarih ve 735 Sayılı, Yangın Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

  

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

  

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

 

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-216                                                                                   02.09.2015

 

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

           

Belediye Meclisimizin, 01.09.2015 tarihli 17. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2015 tarih ve 731 sayılı, Dolu-Boş Memur Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.08.2015 tarih ve 735 sayılı, Yangın Yönergesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

3-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarih ve 360 sayılı, Park’a İsim Verilmesi Teklifi ile ilgili, Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Küçükkolpınar Mahallesi 626. Sokak 137 ada da yapımı devam eden parka Şehit Ünal ERTÜRK isminin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

 

 

AĞUSTOS 2015 KARAR ÖZETLERİ

T.C

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-189                                                                                                                                                04.08.2015

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.07.2015 tarih ve 695 sayılı, Taşıt Alımının T Cetveline Eklenmesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 664 sayılı, Memur Kadro İhdas Cetveli ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1944 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1945 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih ve 1946 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.07.2015 tarih ve 721 sayılı, Sözleşme Süresinin Uzatılması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi. 

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

TEMMUZ 2015 KARAR ÖZETLERİ

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-166                                                                                                                     03.07.2015

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 159 sayılı, Bilirkişi Seçimi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 590 sayılı, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 591 sayılı, Teşkilat Şeması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 1626 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.06.2015 tarih ve 1627 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

6-Atakum Belediye Meclis Üyesi Recep ÖZTEL’in 02.07.2015 tarihli Atakum Belediyesi Halk Dansları Grubunun Yurtdışı Daveti ile ilgili önergesi gündeme alınarak oy birliği ile uygun bulunmuştur.   

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

HAZİRAN 2015 KARAR ÖZETLERİ

T.C

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-140                                                                                                                                                 02.06.2015

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.05.2015 tarih ve 441 sayılı, Aktarma Yapılması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.05.2015 tarih ve 498 sayılı, Memur Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.05.2015 tarih ve 388 sayılı, 9931 ada 1 parselin hissedarlarından satın alınması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

MAYIS 2015 KARAR ÖZETLERİ

T.C.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-131                                                                                                                                          13.05.2015

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1-2014 Yılı Atakum Belediyesi Kesin Hesabı ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi

2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.04.2015 tarih ve 409 Sayılı, Dolu-Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.04.2015 tarih ve 410 Sayılı, Kadro İhdas Cetvelleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.04.2015 tarih ve 415 Sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Aylık Ücretinin Tespiti ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.04.2015 tarih ve 356 Sayılı, Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

6-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.04.2015 tarih ve 374 Sayılı, Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketinin Sermaye Artırımı ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

7-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.04.2015 tarih ve 1378 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

8-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 29.04.2015 tarih ve 224 Sayılı, Sosyal Yardım Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

9-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1104 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

NİSAN 2015 KARAR ÖZETLERİ

T.C.

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-92                                                                                                                                              08.04.2015

 KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 06.04.2015 tarihli 8. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 41 sayılı, Yörekent Projesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 224 sayılı, 7031 ada 16 parsel nolu 371,54 m² yüzölçümlü taşınmazın kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımıza karşılık verilmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 225 sayılı, Arsa Satış Yetkisi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1103 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1105 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1106 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 342 sayılı, Performans Yönergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 343 sayılı, İş Sağlığı ve İŞ Güvenliği Çalışma Yönergesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

9-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 346 sayılı, Dolu Boş Memur Kadro Cetvelleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

MART 2015 KARAR ÖZETLERİ

 

T.C

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü 

SAYI  : 84211085-301.01-57                                                                                                                                               11.03.2015

 KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri. 

 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 Belediye Meclis’imizin, 05.03.2015 tarihli 6. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 44 Sayılı, Bilirkişi Seçimi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 2. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 68 Sayılı, Tanıtıcı Amblem (Kent Konseyinin) ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.02.2015 tarih ve 178 Sayılı, Aktarma Yapılması ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 4. Zabıta Müdürlüğü’nün 26.02.2015 tarih ve 381 Sayılı, Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 5. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 1003 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi. 

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

 

 

 

 

ŞUBAT 2015 KARAR ÖZETİ

T.C. SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

09.02.2015

SAYI  : 84211085-301.01-29

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 05.02.2015 tarihli 4. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 79 Sayılı, Kiralama ile ilgili Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 2. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 87 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 88 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 90 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 78 Sayılı, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 104 Sayılı, Kredi Talebi ve Kredi Talebine Karşılık Arsa İpotek Verilmesi ile ilgili Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonu  Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 764 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 765 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

OCAK 2015 KARAR ÖZETİ

T.C. SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

12.01.2015

SAYI  : 84211085-301.01-13               

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 08.01.2015 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ

 1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.12.2014 tarih ve 249 Sayılı, Huzur Hakkı ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 251 Sayılı, Kasnakçımermer Mahallesinin İlçemiz Sınırlarına Bağlanması ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 3. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 719 Sayılı, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 720 Sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 5. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2014 tarih ve 707 Sayılı, Trampa ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 6.  Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarih ve 759 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu  Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 7. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 763 Sayılı, Revizyon İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu  Raporu oy birliği ile kabul edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

16.10.2015 KARAR ÖZETLERİ

                                                                          SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

                                                                                 Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-260                                                                                  16.10.2015

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 13.10.2015 tarihli 21. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

1-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 850 sayılı, 2016 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2-2016 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı İle İlgili Plan - Bütçe Komisyonu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2015 tarih ve 849 sayılı, Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           İshak TAŞÇI

                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İsmet İnönü Bulvarı No:114 55200 SAMSUN

 

84211085-301.01-83

 

T.C

SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 SAYI   : 84211085-301.01-83                                                                                                                                                02.04.2015

KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 Belediye Meclis’imizin, 01.04.2015 tarihli 7. birleşimi 2. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1-Atakum Belediyesi 2014 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Atakum Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu.

 2-Gizli oyla yapılan seçimde, Encümen Üyeliği için (3 Üye); Haluk KÖKSOY, Süleyman SEZEN ve Murat KESKİN seçilmişlerdir.

 3-BELEDİYE MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARINDAN:  

a)İşaretle yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliklerine; Levent ERTÜRK, Cihat COŞKUN, Hüseyin YILDIRIM, İbrahim TİMUR ve Murat KESKİN seçilmişlerdir.

b)İşaretli yapılan seçim sonucu, Plan-Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; Mustafa KESKİNOĞLU, Sezai ERBİL, Turan MISIR, Süleyman TAŞ ve Yusuf ERRDEN seçilmişlerdir.

c)İşaretle yapılan seçim sonucu, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; Haluk KÖKSOY, Recep GÜNER, Adnan ÖZ, Hatice SÖNMEZ GÜNEŞ ve Şakir KABAKÇIOĞLU seçilmişlerdir.

d)İşaretle yapılan seçim sonucu, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyeliklerine; Recep GÜNER, Hüseyin YILDIRIM, Güngör BOSTANCI, Hasan İPEK ve Hacer KAYA seçilmişlerdir.

 4-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 24.03.2015 tarih ve 41 sayılı, Yörekent Projesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 5-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 44 sayılı, 3106. Sokak 257 ada üzerinde yapımı tamamlanan parka Şehit Jandarma Er Özgür EKİNCİ isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 224 sayılı, 7031 ada 16 parsel nolu 3741,54 m² yüzölçümlü taşınmazın kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlarımıza karşılık verilmesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 7-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 225 sayılı, Arsa Satış Yetkisi Verilmesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 8-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1103 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 9-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1104 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 10-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1105 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 11-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.03.2015 tarih ve 1106 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

 12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 342 sayılı, Performans Yönergesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 343 sayılı, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Yönergesinde Değişiklik Yapılması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 14-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.03.2015 tarih ve 346 sayılı, Dolu Boş Memur Kadro Cetvelleri ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi. 

Haluk KÖKSOY

Belediye Başkan Vekili

84211085-301.01-50 SAYILI KARAR ÖZETİ

 SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

SAYI  : 84211085-301.01-50                                                                                                                                                04.03.2015

 KONU:Belediye Meclis Karar Özetleri.

 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 02.03.2015 tarihli 5. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                

 1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 44 sayılı, Bilirkişi Seçimi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 2-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 68 sayılı, Tanıtıcı Amblem (Kent Konseyinin) ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 3-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 96 sayılı, Kadın Koordinasyon Merkezinin, Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi olması oy birliği ile kabul edildi.

 4-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.02.2015 tarih ve 178 sayılı, Aktarma Yapılması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 5-Zabıta Müdürlüğü’nün 26.02.2015 tarih ve 381 sayılı, Fazla Çalışma Ücretinin Belirlenmesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 6-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.02.2015 tarih ve 1003 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

 

84211085-301.01-26 SAYILI KARAR ÖZETİ

T.C. SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

03.02.2015

SAYI: 84211085-301.01-26

KONU: Belediye Meclis Karar Özetleri.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 02.02.2015 tarihli 3. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ

 1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 79 sayılı, Kiralama ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 2. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 87 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 3. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 88 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 4. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 90 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 78 sayılı, Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.01.2015 tarih ve 104 sayılı Kredi Talebi ve Kredi Talebine Karşılık Arsa İpotek Verilmesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı

84211085-301.01-10 SAYILI KARAR ÖZETİ

T.C. SAMSUN ATAKUM BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

07.01.2015

SAYI: 84211085-301.01-10

KONU: Belediye Meclis Karar Özetleri.

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

Belediye Meclis’imizin, 05.01.2015 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

KARAR ÖZETLERİ

 1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.12.2014 tarih ve 249 sayılı, Huzur Hakkı ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 2. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 22.12.2014 tarih ve 250 sayılı teklifine istinaden yapılan gizli oylama sonucunda, Denetim Komisyonuna Haluk KÖKSOY, Süleyman SEZEN, Levent ERTÜRK,Yusuf ERDEN ve İbrahim TİMUR seçilmişlerdir.
 3. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 251 sayılı, Kasnakçımermer Mahallesinin İlçemiz Sınırlarına Bağlanması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 4. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 719 sayılı, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 5. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.12.2014 tarih ve 720 sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretinin Tespiti ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 6. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 26.12.2014 tarih ve 317 sayılı Kent Konseyi Toplantısında Alınan Kararlar Atakum Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu.
 7. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.12.2014 tarih ve 707 sayılı, Trampa ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 8. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarih ve 759 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 9. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 763 sayılı, Revizyon İmar Planı ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 10. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 764 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 11. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.12.2014 tarih ve 765 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

İshak TAŞÇI

Belediye Başkanı