İyi Akşamlar
19:37

ALANLI İMAR UYGULAMA SAHASI

07.01.2022

İLAN

Belediyemiz sınırları içinde tapuda ALANLI kütüğüne kayıtlı 6258 ada 5 numaralı ve 13186 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı parselleri kapsayan alanda; hazırlanılan imar uygulaması için belediye encümenimizin 21.09.2021 tarih 633 sayılı uygulama yapılması kararı ile 19.10.2021 tarih 723 sayılı parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onama kararı alınmıştır. 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontrollerinin yapıldıktan sonra SBŞB encümenince 18.11.2021 tarih 754 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 27.12.2021 ila 26.01.2022 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur.27.12.2021

  ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ BÜYÜKOYUMCA UYGULAMA SAHASI

29.11.2021

İLAN

 

Belediye sınırlarımız içerisinde Büyükoyumca kütüğüne kayıtlı 8136 ada 28 numaralı ve 8213 ada 11 numaralı parsellerin bulunduğu alanda Samsun 2. İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarih E:2021/168 K:2021/243 sayılı kararı gereğince yapılan imar uygulaması için Belediye Encümeninin 29.06.2021 tarih 396 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılması kararı alınmıştır.

Kuzey Harita Mühendislik Bürosunca hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve röleve krokileri 13.07.2021 tarih 425 sayılı Encümen kararı ile onanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.11.2021 tarih 753 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 26.11.2021 ile 27.12.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

            İlanen tebliğ olunur. 26.11.2021

 

                                                            ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ İNCESU-ÇAKIRLAR UYGULAMA SAHASI

11.11.2021

İLAN

 

Atakum Belediye Meclisinin 07.06.2021 tarih 61 sayılı kararı ve Samsun Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarih 314 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği gereğince;

Belediye sınırlarımız içerisinde İncesu kütüğüne kayıtlı 11567 ada 1 numaralı ve Çakırlar kütüğüne kayıtlı 9118 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Encümeninin 21.09.2021 tarih 634 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılma kararı alınmıştır.

Köse Harita Mühendislik Bürosunca hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve röleve krokileri 19.10.2021 tarih 724 sayılı Encümen kararı ile onanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.11.2021 tarih 688 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 11.11.2021 ile 13.12.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur. 11.11.2021

 

                                                 ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ TAFLAN UYGULAMA SAHASI

11.11.2021

İLAN

 

Belediye sınırlarımız içerisinde Taflan kütüğüne kayıtlı 13453 ada 9, 10 ve 11 numaralı parsellerin bulunduğu alana ilişkin, Belediye Encümeninin 21.09.2021 tarih 697 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılma kararı alınmıştır.

Sentek Harita Mühendislik bürosunca hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve röleve krokileri 12.10.2021 tarih 697 sayılı Encümen kararı ile onanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.11.2021 tarih 687 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 11.11.2021 ile 13.12.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

 

İlanen tebliğ olunur. 11.11.2021

 

                                                    ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ ÇATALÇAM UYGULAMA SAHASI

14.07.2021

İLAN

Belediye sınırlarımız içerisinde Çatalçam kütüğüne kayıtlı 12870 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin oluşumunu sağlayan imar uygulaması Samsun 3.İdare Mahkemesinin E:2019/171 K:2021/491 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla Çatalçam kütüğüne kayıtlı 12870 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin bulunduğu alana ilişkin, Belediye Encümeninin 29.06.2021 tarih 395 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılma kararı alınmıştır.

EU- Yıldız Harita Mühendislik bürosunca hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve röleve krokileri 06.07.2021 tarih 405 sayılı encümen kararı ile onanmıştır.

Söz konusu imar uygulaması 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.07.2021 tarih 352 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İmar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 14.07.2021 ile 16.08.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

İlanen tebliğ olunur. 

14.07.2021

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI


Çatalçam İmar Uygulaması hk.

05.07.2021

İLAN 

Belediyemiz sınırları içinde tapuda Çatalçam kütüğüne 13504 ada 1, 2 ve 4 numaralı parselleri kapsayan alanda; hazırlanılan imar uygulaması için belediye encümenimizin 12.02.2021 tarih 96 sayılı uygulama yapılması kararı ile 26.02.2021 tarih 149 sayılı parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onama kararı alınmıştır. 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontrollerinin yapıldıktan sonra SBŞB encümenince 17.06.2021 tarih 282 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 05/07/2021 ila 05/08/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

İlanen tebliğ olunur.

05/07/2021 

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alanlı kütüğüne kayıtlı imar uygulaması

01.06.2021

İLAN 

Belediye sınırlarımız içerisinde Alanlı kütüğüne kayıtlı 10730 ada 8 numaralı, 13192 ada 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 76 ve 77 numaralı, 13194 ada 1, 3 ve 6 numaralı ve 13195 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12 ve 13 numaralı parsellerin bulunduğu alanda yapılan imar uygulaması için Belediye Encümeninin 05.03.2021 tarih 162 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılması kararı alınmıştır. 

Kuzey Harita Mühendislik Bürosunca hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve röleve krokileri 02.04.2021 tarih 250 sayılı encümen kararı ile onanmıştır. 

Söz konusu imar uygulaması 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 20.05.2020 tarih 228 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

İmar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 31.05.2021 ile 30.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. İlanen tebliğ olunur. 

31.05.2021 

 ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALANLI İmar Uygulaması

21.05.2021

İLAN 

Belediyemiz sınırları içinde tapuda ALANLI kütüğüne kayıtlı 6258 ada 5 numaralı ve 13186 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 numaralı parselleri kapsayan alanda; hazırlanılan imar uygulaması için belediye encümenimizin 09.03.2021 tarih 181 sayılı uygulama yapılması kararı ile 19.03.2021 tarih 218 sayılı parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onama kararı alınmıştır. 

5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontrollerinin yapıldıktan sonra SBŞB encümenince 15.04.2021 tarih 182 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 03.05.2021 ila 02.06.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

İlanen tebliğ olunur.

03.05.2021 

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇATALÇAM İMAR UYGULAMA SAHASI

04.05.2021

İLAN

Belediyemiz sınırları içinde tapuda Çatalçam kütüğüne 1418, 1419 numaralı ve 13506 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda; hazırlanılan imar uygulaması için belediye encümenimizin 19.02.2021 tarih 128 sayılı uygulama yapılması kararı ile 26.02.2021 tarih 148 sayılı parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onama kararı alınmıştır. 

5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontrollerinin yapıldıktan sonra SBŞB encümenince 08.04.2021 tarih 158 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 20/04/2021 ila 21/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

İlanen tebliğ olunur.

20/04/2021

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ek dosya alt tarafta dökümanlar bölümündedir

Çatalçam Beypınar Çobanözü Balaç ilan

28.04.2021

İLAN

Belediyemiz sınırları içinde tapuda Çatalçam kütüğüne kayıtlı 12531 ada 71 numaralı, Beypınar kütüğüne kayıtlı 11329 ada 3 numaralı, Çobanözü kütüğüne kayıtlı 13006 ada 2-3-4-5-6-7 numaralı ve Balaç kütüğüne kayıtlı 9343 ada 9-10-12-13-14-15-16-17 numaralı, 13089 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 numaralı ve 9350 ada 3 numaralı parselleri kapsayan alanda; hazırlanılan imar uygulaması için belediye encümenimizin 05.03.2021 tarih 164 sayılı uygulama yapılması kararı ile 09.03.2021 tarih 182 sayılı parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onama kararı alınmıştır. 

5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontrollerinin yapıldıktan sonra SBŞB encümenince 15.04.2021 tarih 179 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 20/04/2021 ila 21/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

Ek dosya alt tarafta dökümanlar bölümündedir

İlanen tebliğ olunur.20/04/2021

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

06.04.2021

İLAN 

Belediyemiz sınırları içinde tapuda BÜYÜKOYUMCA kütüğüne kayıtlı 5537 ada 1 numaralı ve KARAOYUMCA kütüğüne kayıtlı 12, 13, 14 numaralı parselleri kapsayan alanda; hazırlanılan imar uygulaması için belediye encümenimizin 06.03.2020 tarih 146 sayılı uygulama yapılması kararı ile 19.02.2021 tarih 126 sayılı parselasyon planı ve dağıtım cetvellerinin onama kararı alınmıştır. 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontrollerinin yapıldıktan sonra SBŞB encümenince 25.03.2021 tarih 128 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 06/04/2021 ila 06/05/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

İlanen tebliğ olunur.

06/04/2021 

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3194 SAYILI KANUNUNUN 18.MADDESİ ALANLI UYGULAMASI

28.12.2020

İLAN

Belediye sınırlarımız içerisinde Alanlı kütüğüne kayıtlı 995,1001,1002,1003,1109 ve 1114 numaralı , 3402 sayılı kadastro Kanununun Ek-1 maddesi uygulaması sonucu (Alanlı kütüğüne kayıtlı 11141 ada 10,11 ve 12 numaralı parseller ile 13187 ada 2,3 ve 5 numaralı) parsellerinin bulunduğu alanda yapılan imar uygulaması için Belediye Encümeninin 13.11.2020 tarih 715 sayılı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca uygulanması yapılması kararı alınmıştır.

Detaylı bilgi alt tarafta yer alan ilgili dökümanlarda yer almaktadır.


3194 SAYILI KANUNUNUN 18.MADDESİ ALANLI UYGULAMASI

28.12.2020

İLAN 

Belediye sınırlarımız içerisinde Taflan kütüğüne kayıtlı 1570, 1571 ve 1572 numaralı, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1 maddesi uygulaması sonucu (Taflan kütüğüne kayıtlı 13246 ada 9, 10 ve 12 numaralı) parsellerin bulunduğu alanda, Belediye Encümeninin 13.11.2020 tarih 714 sayılı kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca imar uygulaması yapılma kararı alınmıştır. Bilim Harita Mühendislik Bürosunca hazırlanan parselasyon planı, dağıtım cetvelleri ve röleve krokileri 20/11/2020 tarih 750 sayılı Encümen kararı ile onanmıştır. Söz konusu imar uygulaması 5216 sayılı Belediye Kanununun 7-b maddesine göre gerekli kontroller yapıldıktan sonra Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/12/2020 tarih 698 sayılı kararı ile onaylanmıştır. İmar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri 28.12.2020 ile 29.01.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. 

detaylar alt tarafta yer alan dokümanlarda yer almaktadır.

İlanen tebliğ olunur. 

28.12.2020 

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum SAMSUN 

444 40 55

Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Gizlilik Politikamız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam