İyi Akşamlar
19:52

DUYURU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

14.01.2022

METRUK YAPI İLANIDIR


İlçemiz, Mevlana Mahallesi, Nişantaşı Caddesi, No: 66‘da, tapunun 187 nolu ada içerisindeki park alanında, yapı sahibi AYNUR ÖZATA’ya ait  zemin + 1.katlı  361,20 m² alana sahip mevcut binada yapılan inceleme sonucunda;

Bahse konu binanın bir kısmının yıkılmış olduğu  geriye kalan kısmında ise kolon ve kirişlerde derin çatlaklardan kaynaklı demir donatıların hava ile temas etmesi sonucu korozyona uğrayarak kolon ve kirişlerin taşıma güçlerini büyük ölçüde kaybettiği, binanın mimari, statik, tesisat projelerinin bulunmadığı ve 2007 deprem yönetmeliğine uymadığından fen ve sanat kurallarına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Binanın kapı ve pencerelerinin olmamasından dolayı, içerisinin yabancı madde kullanıcılarının giriş çıkışına zemin hazırladığı,

Bina içerisinde çöp ve molozların varlığından kaynaklanan fare, böcek ve haşerelerin de çevre ve halk sağlığına tehdit oluşturacağından,

Yukarıda belirtilen çevre kirliliği ve tehlikeyi oluşturan metruk bina ile ilgili 3194 Sayılı İmar Kanununun 39. Maddesine istinaden işlem yapılması gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” denilmektedir.

Söz konusu yapının tehlike arz etmesi nedeniyle, tarafınızca yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Aksi taktirde 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi uyarınca yapı sahibine, Belediye Encümenince para cezası verilecek olup, aynı kanunun 39.Maddesi gereğince yıkılarak yıkım masrafları %20 fazlasıyla yapı sahibinden tahsil edilecektir.

T.C. ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı No:114 Atakum SAMSUN 

444 40 55

Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır. Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Gizlilik Politikamız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam