YÜKLENİYOR ...

ataturk

T.C ATAKUM BELEDİYESİ

İLANLARI

İLANLAR

OCAK 2020 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

08 OCAK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

2022 TEMMUZ İLAN

Yayın Tarihi: 21.03.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

 

GÜNDEM:

 

1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.06.2022 TARİH VE 49653 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.06.2022 TARİH VE 49997 SAYILI SERMAYE ARTIŞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.06.2022 TARİH VE 49999 SAYILI 2022 YILI ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50876 SAYILI ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50635 SAYILI ELEKTRİKLİ ARAÇ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50636 SAYILI PARK İSMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50637 SAYILI İHALELİ SATIŞ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50872 SAYILI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50877 SAYILI TABELA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi ihalesi yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 16.08.2022

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum belediyesi tarafından Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işinin 2886 sayılı Devlet ihale kanunu 35. Maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen bedel (TL)

Geçici teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi

75.000,00 TL (Aylık)

54.000,00 TL

26.08.2022

11.00

2. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3. İhale 26.08.2022 Cuma günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 26.08.2022 Cuma günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.  ihaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

 A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

                a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. İhale şartnamesi, Atakum belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6. Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                              ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 Yılı Eylül Ayı Meclis İlanı

Yayın Tarihi: 01.09.2022

 

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

                           

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58167 SAYILI MEMUR DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25.08.2022 TARİH VE 57850 SAYILI BÜTÇE AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58171 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58172 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.08.2022 TARİH VE 58588 SAYILI TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE ÜYELİK TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.09.2022 TARİH VE 58696 SAYILI 2022 YILI ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.09.2022 TARİH VE 58713 SAYILI EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN YER ALTI / YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

Atakent Pazar Yeri İlanı

Yayın Tarihi: 19.09.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ

310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR.

 

 1. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

 

 1. ZEMİN KATTA 139 (Yüz Otuz Dokuz) ADET PAZARCI SATIŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. BODRUM KAT YERLEŞİM PLANINDA 122 ( Yüz yirmi iki ) ADET ÜRETİCİ, 48 ( Kırksekiz ) ADET SEBZE MEYVE VE 22 ( Yirmiki ) ADET DE DİĞER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 ( Yetmis ) ADET SATIS YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. YENİ PAZAR YERİNDEKİ SATIŞ YERLERİ, MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİ ARASINDA (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13‘ncü maddesinin 6. Fıkrasına göre) YAPILACAK KURA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEKTİR. İBARESİNE GÖRE TAŞINMA İŞLEMİ YAPILACAK MEVCUT PAZAR YERİNDE SATIŞ YERİ OLAN PAZARCI VE ÜRETİCİLERE BELİRTİLEN YÖNETMELİK MADDESİNE UYGUN OLMAK ŞARTIYLA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

 

 1. MADDE(13)-1 ; ‘Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda pazarcı ve üreticiler için asil ve yedek liste düzenlenir. Bu liste beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir’. İBARESİ MEVCUTTUR.

 

 1. PAZARCILARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
  2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
  3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesi nin feshine karar verilmemiş olmak.
 1. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. ÜRETİCİLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)
  3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptalİ/kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olmak.
  4. İlgili mevzuatla aranan diğer şartlara sahip olmak.
  5. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/ 09/ 2022 MESAİ BAŞLANGICI BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 30/ 09/ 2022 MESAİ BİTİŞİ

BAŞVURULAR BELİRTİLEN TARİH ARALIĞINDA BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ,  ZEMİN KATTA BULANAN ZABITA KALEM SERVİSİNE, BİZZAT YAPILACAKTIR.

 

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ

310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR.

 

 1. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

 

 1. ZEMİN KATTA 139 (Yüz Otuz Dokuz) ADET PAZARCI SATIŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. BODRUM KAT YERLEŞİM PLANINDA 122 ( Yüz yirmi iki ) ADET ÜRETİCİ, 48 ( Kırksekiz ) ADET SEBZE MEYVE VE 22 ( Yirmiki ) ADET DE DİĞER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 ( Yetmis ) ADET SATIS YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. YENİ PAZAR YERİNDEKİ SATIŞ YERLERİ, MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİ ARASINDA (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13‘ncü maddesinin 6. Fıkrasına göre) YAPILACAK KURA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEKTİR. İBARESİNE GÖRE TAŞINMA İŞLEMİ YAPILACAK MEVCUT PAZAR YERİNDE SATIŞ YERİ OLAN PAZARCI VE ÜRETİCİLERE BELİRTİLEN YÖNETMELİK MADDESİNE UYGUN OLMAK ŞARTIYLA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

 

 1. MADDE(13)-1 ; ‘Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda pazarcı ve üreticiler için asil ve yedek liste düzenlenir. Bu liste beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir’. İBARESİ MEVCUTTUR.

 

 1. PAZARCILARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
  2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
  3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesi nin feshine karar verilmemiş olmak.
 1. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. ÜRETİCİLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)
  3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptalİ/kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olmak.
  4. İlgili mevzuatla aranan diğer şartlara sahip olmak.
  5. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/ 09/ 2022 MESAİ BAŞLANGICI BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 30/ 09/ 2022 MESAİ BİTİŞİ

BAŞVURULAR BELİRTİLEN TARİH ARALIĞINDA BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ,  ZEMİN KATTA BULANAN ZABITA KALEM SERVİSİNE, BİZZAT YAPILACAKTIR.

 

 1. KURA İŞLEMİNE KATILMA HAKKI KAZANAN LARIN LİSTESİ 06. 10. 2022 TARİHİNDE

BELEDIYEMİZ İLAN PANOSU VE İNTERNET SİTESİNDEN YAYIMLANACAKTIR.

2022 EKİM AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 30.09.2022

 

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 04 Ekim 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-2023 YILI MALİ HAZIRLIK BÜTÇESİ

 

2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62127 SAYILI 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62129 SAYILI 2023 YILI ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.09.2022 TARİH VE 61361 SAYILI 2022 – 2023 ÖĞRETİM YILI KİTAP VE KIRTASİYE ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.09.2022 TARİH VE 61603 SAYILI PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2022 TARİH VE 61868 SAYILI KADRO İHDAS VE DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2022 TARİH VE 61870 SAYILI TEK DURAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.09.2022 TARİH VE 62384 SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.09.2022 TARİH VE 62385 SAYILI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN AYLIK NET ÜCRET TESPİTİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

10-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62130 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

11-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62223 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

12-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62138 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

13-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62219 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

14-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.09.2022 TARİH VE 61599 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

Belediye ve Mahalli idareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yayın Tarihi: 19.10.2022

 21.08.2022 tarihinde yapılan Belediye ve Mahalli idareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına Belediyemizden katılıp kazanan 6 adet memurumuz, Başkanlık Oluruyla oluşturulan sözlü mülakat komisyonu tarafından 10.10.2022 tarihinde saat:10.00'da Belediye Meclis salonunda sözlü mülakata tabi tutulmuştur, mülakat sonucunda kişilerin almış olduğu puanlar evrakta yayımlanmıştır.
    
        

  

Atakum Belediyesi tarafından Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanım İşinin İhale İlanı

Yayın Tarihi: 18.10.2022

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum Belediyesi tarafından Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanım işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen Bedel (TL/Aylık)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Sınıflandırılması ve Geri Kazanım işi

59.600,00

42.912,00

25.10.2022

11.00

2. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3. İhale 25.10.2022 Salı günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 25.10.2022 Salı günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

H)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ilgili tekstil atıklarına dair Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Belgesi

5. İhale şartnamesi, Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6. Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

MÜLAKAT İLANI

Yayın Tarihi: 29.11.2022

 Belediyemizin ihtiyacı kapsamında Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 17.11.2022 tarihinde talepte bulunulmuştur. Kurumun internet sitesinde 5 gün süreyle ilanda kaldıktan sonra tarafımıza gönderilen yazıda 4 (dört) kişinin müracaat ettiği bildirilmiştir.
        Talepte bulunan kişiler arasından mülakat yapılacak olup sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların Belediyemize ait internet sitesinde duyurulması gerekmektedir.
         Yapılan açıklamalara istinaden "Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne talepte bulunulan İşaret Dili Öğreticisi alımı ile alakalı olarak sözlü mülakata girmeye hak kazanan Burcu KESİMOĞLUElanur BALCIMevlüde SAYGILI ve Tugay KURTGÖZLÜ arasından 01.12.2022 Perşembe günü saat 10:00 da Belediyemiz Meclis Salonunda sınav yapılacaktır. İlanen duyurulur."

MÜLAKAT SONUCU

Yayın Tarihi: 01.12.2022

Daimi statüde İşaret Dili Öğreticisi talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen 4 kişilerin, 01.12.2022 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılan Sözlü Mülakatı sonucunda;
 


_ Tugay KURTGÖZLÜ: 100 (yüz) puan almıştır.

_ Burcu KESİMOĞLU: Sınava Katılmamıştır. 

_ Elanur BALCI: Sınava Katılmamıştır.

_ Mevlüde SAYGILI: Sınava Katılmamıştır.

ATAKENT PAZARYERİ KURA SONU

Yayın Tarihi: 07.12.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ 310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN KAT (BODRUM) VE ÜST KATTAN (GİRİŞ KAT) OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

                                    

 1. KAPALI PAZAR YERİ ÜST KAT 139 KARCI SATIŞ YERİ İÇİN İLANIMIZDA BELİRTİLEN ŞARTLARA SAHİP 102, ALT KAT 48 KARCI SATIŞ YERİ İÇİN 20,  ALT KAT 22 TUHAFİYECİ SATIŞ YERİ İÇİN 7, ALT KAT 122 ÜRETİCİ SATIŞ YERİ İÇİN 31 MÜRACAATÇIYA NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ İLE TAHSİS YAPILMIŞTIR. BU İŞLEM SIRASINDA MÜRACAATTA BULUNAN MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİNİN TAMAMINA YÖNETMELİK GEREĞİ TAHSİS YAPILMIŞ OLUP KURA ÇEKİLİŞİNE HAK KAZANAN MÜRACAATÇI SAYISI MEVCUT PAZARCI TEZGAHI SAYISINDAN DAHA AZ OLDUĞU İÇİN YEDEK LİSTE OLUŞTURULMAMIŞTIR. ÜST KATTA 37 ADET PAZARCI TEZGAHI, ALT KATTA 28 ADET PAZARCI TEZGAHI, ALT KATTA 15 TUHAFİYECİ TEZGAHI VE ALT KATTA  91 ÜRETİCİ TEZGAHI BOŞ KALMIŞTIR.

 

 1. YAPILAN MÜRACAATLARA İTİRAZ OLMADIĞINDAN 06.12.2022 TARİHİ SAAT 14:00’ DA MÜRACAATÇILAR VE İLGİLİ MESLEK ODASININ BİR YETKİLİSİNİN KATILIMI İLE NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ YAPILMIŞTIR.

 

 1. ESNAF VE ÜRETİCİ BÖLÜMÜ İÇİN KURA İŞLEMİNE KATILMA HAKKI KAZANAMAYANLAR 07.12.2022 - 15.12.2022 TARİHLERİ ARASI MESAİ SAATLERİ İÇİNDE BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI OLARAK İTİRAZ EDEBİLİRLER.

 

 1. YAPILAN İTİRAZLAR BELEDİYE ENCÜMENİNCE KARARA BAĞLANACAKTIR.

MÜLAKAT İLANI

Yayın Tarihi: 04.04.2023

  Belediyemizin ihtiyacı kapsamında Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden talep edilen kameraman ve kanal kazıyı yükleyici operatörlüğü için Başkanlık Makamının 03.04.2023 tarih ve 84624 sayılı Olur Yazılarında Kameraman alımına ilişkin sözlü mülakatın 06.04.2023 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Başkan Yardımcısı Şeref AYDIN' ın makam odasında, kanal kazıcı ve yükleyici operatörlüğü alımına ilişkin mülakatın ise 06.04.2023 Perşembe günü saat 14:00 da Fen İşleri Şantiyesinde yapılması uygun görülmüştür.
        

Mülakat İlanı

Yayın Tarihi: 12.04.2023

 Daimi statüde Kameraman talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 06.04.2023 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Başkan Yardımcısının Makam Odasında yapılan Sözlü Mülakatı sonucunda;
 

_ Gökmen AYDIN: 90 (doksan) puan almıştır.

_ Tolga BEŞİKÇİ: 75 (yetmiş beş) puan almıştır. 

        Daimi statüde Kazıcı Yükleyici Operatörü talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 06.04.2023 Perşembe günü saat 14:00 da Belediyemiz Fen İşleri Şantiyesinde yapılan Uygulamalı ve Sözlü Mülakat sonucunda;

_Berk ALTUNKILIÇ:    80 (seksen) puan almıştır.

_Yunus Yüce ÇINAR:    77 (yetmiş yedi) puan almıştır.

_Abdullatif DURMAZ:  75 (yetmiş beş) puan almıştır.

_Hayrettin TEKE:           72 (yetmiş iki) puan almıştır.

_Mustafa YENİ:              70 (yetmiş) puan almıştır.

_Murat ARI:                    Mülakata Katılmadı             

2023 HAZİRAN AYI MECLİS 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 16.06.2023


 
        Belediye Meclis’imizin, 08.06.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
  
KARAR ÖZETLERİ          :      
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90122 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90120 sayılı, Kat Karşılığı Satış teklifi ile ilgili İmar, Plan-Bütçe, Hukuk, Kadın Hakları ve Sosyal İşler, Kırsal Alanları Kalkındırma ve Çevre ve Sağlık (Birleşik Komisyon) Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90119 sayılı, Müstakil Arsa Satışı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90117 sayılı, Mahalle Sınırı Değişikliği Talebi teklifi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
5- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90347 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90348 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi.
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84201 sayılı, YeniMahalle Mahallesinin İki ayrı Mahalleye Bölünmesi teklifi ile ilgili İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 84017 sayılı, Mahalle Sınırlarının Düzeltilmesi teklifi ile ilgili İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
9- Zabıta Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86924 sayılı, Atakent Kapalı Pazar Yeri Hizmet Protokolü teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı
 

2023 AĞUSTOS AYI MECLİS 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 11.08.2023

 Belediye Meclis’imizin, 04.08.2023 tarihli 2. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
     
 
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.07.2023 tarih ve 96028 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
 
2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve 96086 sayılı, Sermaye Artışı ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
 
3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96303 sayılı, 2023-2024 Yılı Ücretleri ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi. 
 
4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.07.2023 tarih ve 95790 sayılı, Ek Bütçe ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
 
5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96401 sayılı, Emekli Personel İçin Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
 
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96403 sayılı, Yörekent Projesi (Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği) ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.   
 
7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarih ve 96472 Sayılı Samgaz Protokolü ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.  
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 15.08.2023

İhale 29.08.2023 Salı günü saat 10:00‘dan itibaren Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif verecekler, teklif mektuplarını en geç 29.08.2023 tarihinde saat 10:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

2023 EYLÜL AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 31.08.2023

 

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, 04 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağırılmıştır.

GÜNDEM:

 1.  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.08.2023 TARİH VE 97706 SAYILI, EK BÜTÇENİN REDDİNE DAİR KARARIN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ
 2.  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.08.2023 TARİH VE 99891 SAYILI. SERMAYE ARTIŞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ
 3.  P1.AN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.08.2023 TARİH VE 99352 SAYILI. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 4.  PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.08.2023 TARİH VE 99353 SAYILI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 5.  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.08.2023 TARİH VE 99817 SAYILI. PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 6.  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.08.2023 TARİH VE 99818 SAYILI. PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 7.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.08.2023 TARİH VE 99905 SAYILI, EK BÜTÇE İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2023 AĞUSTOS AYI MECLİS 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.09.2023

 Belediye Meclis’imizin, 04.09.2023 tarihli 1. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
       
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 08.08.2023 tarih ve 97706 sayılı, Ek Bütçenin Reddine Dair Kararın Yeniden Görüşülmek üzere oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 99891 sayılı, Sermaye Artışı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve 99352 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve 99353 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve 99817 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve 99818 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 99905 sayılı, Ek Bütçe ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

iphone
stores
qr code

Çerez Kullanımı

Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Web sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.