YÜKLENİYOR ...

ataturk

T.C ATAKUM BELEDİYESİ

İLANLARI

İLANLAR

DUYURU

Yayın Tarihi: 24.05.2024

Belediyemiz sınırları içinde F36A.15.C.1.A, F36A.15.C.1.B, F36A.15.C.1.C, F36A.15.C.1.D, F36A.15.C.2.D numaralı imar planı paftalarında, Samsun- Kurupelit “Tahkimat” ve “Mendirek” amaçlı İmar Planının bulunduğu alanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yat Limanı amaçlı NİP: 551054126 PİN numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP:551054127 PİN numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği onaylanmıştır.

Söz konusu imar planı değişikliği 22.05.2024-21.06.2024 tarihleri arasında Samsun Valiliği tarafından Valilik Binasında ve plan değişikliği konu alanda askıya çıkarılmıştır.

Samsun “Kurupelit Yat Limanı” projesine ilişkin ÇED Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 04.06.2024 tarihinde halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısının Samsun Valiliğince (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından belirlenen gün ve saatte düzenlenecektir.

 


 

 

2024 YILI MAYIS AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 02.05.2024

 

    Belediye Meclisimizin, 2024 Yılı Mayıs Ayı Toplantısı’na başlamak üzere 06 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 14:00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrıldığına dair ilan örneği ilişikte gönderilmiştir.

 
  Serhat TÜRKEL
Belediye Başkanı
 

2024 YILI NİSAN AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 16.04.2024

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediye Meclisi, 20 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da Atakum Belediye Binası Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

Duyurulur.

GÜNDEM:

1- BELEDİYE MECLiS KATİPLİKLERİ SEÇİMİ (2 ASİL 2 YEDEK ÜYE)

2- BELEDİYE MECLİSİ 1. ve 2. BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ

3- BELEDİYE ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİMİ (3 ÜYE)

4- BELEDİYE MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ

              a- İMAR KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ

              b- PLAN-BÜTÇE KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ

5- ATAKUM BELEDİYESİ 2023 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU.

6- ATAKUM BELEDİYESİ 2023 YILI FAALİYET RAPORU.

7- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 16.04.2024 TARİH VE 125107 SAYILI, TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SEÇİMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

8- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 16.04.2024 TARİH VE 125108 SAYILI. İÇ ANADOLU BELEDİYELER BİRLİĞİ’NE ÜYE BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

9- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 16.04.2024 TARİH VE 125022 SAYILI, SOSYAL DENGE TAZMİNATI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

10- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 16.04.2024 TARİH VE 125023 SAYILI. BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2024 YILI MART AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 29.02.2024

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

Belediye Meclisi, 04 Mart 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.02.2024 TARİH VE 120199 SAYILI SİSMİK İZOLATÖR İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.02.2024 TARİH VE 120452 SAYILI TAHSİS İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2024 ŞUBAT AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 13.02.2024

 Belediye Meclis’imizin, 08.02.2024 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
           
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1- Zabıta Müdürlüğü’nün 17.01.2024 tarih ve 115939 sayılı, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
2- Zabıta Müdürlüğü’nün 17.01.2024 tarih ve 115940 sayılı, Kurban Satış Yerleri Tahsis Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117216 sayılı, 2024 Yılı Muhtelif Mahallelerde Sathi Kaplama Yol Yapım İşi İl Bank Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.
4- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117217 sayılı, 2024 Yılı Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol Yapım ve Onarım İşleri İl Bank Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.
5- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117218 sayılı, 2024 Yılı Muhtelif Mahallelerde Parke Döşeme Yol Yapım İşi İl Bank Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117219 sayılı, 2024 Yılı Parke Mal Alım İşi İl Bank Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.
7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117220 sayılı, 2024 Yılı Kum Mıcır Mal Alım İşi İl Bank Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8- Etüt Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117223 sayılı, Çok Amaçlı Salon- Kültür Merkezi Binasına İsim Verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 117423 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
10- Afet İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 117426 sayılı, Atakum Belediye Başkanlığı ile Mag-Amader Arasında İşbirliği ve Koordinasyon Sağlanmasına İlişkin Protokol ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
11- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 117428 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
  Av.Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı
 

2024 YILI ŞUBAT AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 01.02.2024

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

Belediye Meclisi, 05 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117222 SAYILI HUKUK KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 17.01.2024 TARİH VE 115939 SAYILI AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 17.01.2024 TARİH VE 115940 SAYILI KURBAN SATIŞ YERLERİ TAHSİS ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117216 SAYILI 2024 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE SATHİ KAPLAMA YOL YAPIM İŞİ İL BANK KREDİ TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117217 SAYILI 2024 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE ASFALT YOL YAPIM VE ONARIM İŞLERİ İL BANK KREDİ TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117218 SAYILI 2024 YILI MUHTELİF MAHALLELERDE PARKE DÖŞEME YOL YAPIM İŞİ İL BANK KREDİ TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117219 SAYILI 2024 YILI PARKE MAL ALIM İŞİ İL BANK KREDİ TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-FEN İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117220 SAYILI 2024 YILI KUM MICIR MAL ALIM İŞİ İL BANK KREDİ TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-ETÜT PROJE  MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.01.2024 TARİH VE 117223 SAYILI ÇOK AMAÇLI SALON – KÜLTÜR MERKEZİ BİNASINA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

10-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.01.2024 TARİH VE 117423 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

11-AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.01.2024 TARİH VE 117426 SAYILI AFET YÖNETİM VE MÜDAHALE SÜREÇLERİNİN TAMAMINI KAPSAYAN ÇALIŞMALAR (PROTOKOL TASARISI) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

12-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.01.2024 TARİH VE 117428 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2024 YILI OCAK AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 29.12.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, 02 Ocak 2024 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

Duyurulur.

GÜNDEM;

 1. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.12.2023 TARİH VE 113955 SAYILI DENETİM KOMİSYONUNUN OLUŞTURULMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 2. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.12.2023 TARİH VE 113954 SAYILI MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKİ ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 3. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 19.12.2023 TARİH VE 112673 SAYILI ERİKLİ MAHALLESİNİN İKİYE BÖLÜNMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 4.  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.12.2023 TARİFİ VE 113553 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELLERİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 5. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.12.2023 TARİH VE 1 14162 SAYILI GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2023 ARALIK AYI MECLİS 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 15.12.2023

  Belediye Meclis’imizin, 07.12.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
      
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.11.2023 tarih ve 108987 Sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve 109863 Sayılı, Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına Verilecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyon Raporu, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7 paragrafı uyarınca 78.186 gösterge rakamlarının Yürürlükte bulunan Memur Maaş kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ödenek verilmesi şeklinde düzeltilerek oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve 110201 Sayılı, Ödenek Aktarması teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyon Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
4- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve 110202 Sayılı, Parka İsim Verilmesi teklifi ile ilgili Hukuk Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi.
5- Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hasan İPEK’in 01.12.2023 tarihli önergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu önerildiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 ARALIK AYI MECLİS 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.12.2023

 Belediye Meclis’imizin, 04.12.2023 tarihli 1. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
           
       
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- Açık oyla yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliğine; Sefer ÇAM, Kırsal Alanları Kalkındırma Komisyonu Üyeliğine, Necmi YAZICI seçilmişlerdir.
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.11.2023 tarih ve 108987 Sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.11.2023 tarih ve 109863 Sayılı, Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcısına Verilecek Aylık Ödeneğin Belirlenmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
4- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve 110196 Sayılı, 2022 Yılı Denetim Sonuçları ile ilgili teklifi Meclisin bilgisine sunuldu.
5- Afet İşleri Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve 110179 Sayılı Proje Fabrikası-Sivil Katılım Proje Başlığı Proje Ortaklığı ile ilgili teklifi oy çokluğu ile Müdürlüğüne iade edilmiştir.
6- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve 110201 Sayılı Ödenek Aktarması ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.11.2023 tarih ve 110202 Sayılı Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
8- Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hasan İPEK’in verdiği 04.12.2023 tarihli önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 
  Eray OCAK
Belediye Başkan Vekili

2023 ARALIK AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 30.11.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 4 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

         

GÜNDEM:

 

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.11.2023 TARİH VE 110195 SAYILI BELEDİYE MECLİS İMAR VE KIRSAL ALANLARI KALKINDIRMA KOMİSYONLARINA ÜYE SEÇİMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.11.2023 TARİH VE 108987 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELLERİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.11.2023 TARİH VE 109863 SAYILI MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA VERİLECEK AYLIK ÖDENEĞİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.11.2023 TARİH VE 110196 SAYILI 2022 YILI DENETİM SONUÇLARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.11.2023 TARİH VE 110179 SAYILI PROJE FABRİKASI – SİVİL KATILIM PROJE BAŞLIĞI PROJE ORTAKLIĞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.11.2023 TARİH VE 110201 SAYILI ÖDENEK AKTARMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.11.2023 TARİH VE 110202 SAYILI PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2023 KASIM AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 07.11.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, 1 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 14.00'de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

Duyurulur.

GÜNDEM:

 1. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.10.2023 TARİH VE 105446 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 2. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.10.2023 TARİH VE 106359 SAYILI TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İLE ORTAK HİZMET PROTOKOLÜ İMZALANMASI KONULU TEKLİFİ.

SÖZLÜ MÜLAKAT İLANIDIR

Yayın Tarihi: 19.10.2023

  Daimi statüde Silindir Operatörü talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 17.10.2023 Salı günü saat 14:30 da Belediyemiz Fen İşleri Şantiyesinde yapılan Uygulamalı ve Sözlü Mülakatı sonucunda;
 

_ Kasım Ali TURCAN: 95 (doksan beş) puan almıştır.

_ Altan YALÇIN          : 94 (doksan dört) puan almıştır.

_Caner SERVİ             :  93 (doksan üç) puan almıştır.

_Samet KAVAKLI       : Mülakata katılmadı.

        Daimi statüde Kazıcı Yükleyici Operatörü talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 17.10.2023 Salı günü saat 14:30 da Belediyemiz Fen İşleri Şantiyesinde yapılan Uygulamalı ve Sözlü Mülakat sonucunda;

_Özgür BEKTAŞ          :90 (doksan) puan almıştır.

_Muhammet ŞAYIK     :65 (altmış beş) puan almıştır.

_Emrecan BAHAR       : Mülakata katılmadı.

_Selçuk KARADEMİR: Mülakata Katılmadı.

        Daimi statüde Elektrik Teknisyeni (Engelli) talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 18.10.2023 Çarşamba günü saat 14:30 da Belediyemiz Fen İşleri Şantiyesinde yapılan Uygulamalı ve Sözlü Mülakat sonucunda;

_Savaş ALKAN            :80 (seksen) puan almıştır.

_Serkan KARATAŞ      :45 (kırk beş) puan almıştır.
             

2023 EKİM AYI MECLİS 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 05.10.2023

   Belediye Meclis’imizin, 03.10.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
        
KARAR ÖZETLERİ          :                                                                            
 
1- 2024 Yılı Mali Hazırlık Bütçesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih ve 102952 Sayılı, 2024 Yılı Performans Programı ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarih ve 102578 Sayılı, 2024 Yılı Ücret ve Gelir Tarifesi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.09.2023 tarih ve 102228 Sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
5- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarih ve 102575 Sayılı, Adli Yardım Talebi ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.09.2023 tarih ve 102860 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarih ve 102428 Sayılı, Satış ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih ve 102949 Sayılı, Tahsis ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
9- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih ve 102950 Sayılı, Tahsis ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
10- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih ve 102951 Sayılı, Takas (Trampa) ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 EKİM AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 29.09.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 03 Ekim 2023 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-2024 YILI MALİ HAZIRLIK BÜTÇESİ

 

2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.09.2023 TARİH VE 102952 SAYILI 2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25.09.2023 TARİH VE 102578 SAYILI 2024 YILI ÜCRET VE GELİR TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 21.09.2023 TARİH VE 102228 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELLERİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25.09.2023 TARİH VE 102575 SAYILI ADLİ YARDIM TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2023 TARİH VE 102860 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25.09.2023 TARİH VE 102428 SAYILI SATIŞ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.09.2023 TARİH VE 102949 SAYILI TAHSİS İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.09.2023 TARİH VE 102950 SAYILI TAHSİS İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

10-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.09.2023 TARİH VE 102951 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

 

 

 

2023 AĞUSTOS AYI MECLİS 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.09.2023

 Belediye Meclis’imizin, 04.09.2023 tarihli 1. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
       
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 08.08.2023 tarih ve 97706 sayılı, Ek Bütçenin Reddine Dair Kararın Yeniden Görüşülmek üzere oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 99891 sayılı, Sermaye Artışı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve 99352 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve 99353 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve 99817 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve 99818 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 99905 sayılı, Ek Bütçe ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 EYLÜL AYI MECLİS İLANI

Yayın Tarihi: 31.08.2023

 

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisi, 04 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağırılmıştır.

GÜNDEM:

 1.  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 08.08.2023 TARİH VE 97706 SAYILI, EK BÜTÇENİN REDDİNE DAİR KARARIN YENİDEN GÖRÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ
 2.  ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.08.2023 TARİH VE 99891 SAYILI. SERMAYE ARTIŞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ
 3.  P1.AN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.08.2023 TARİH VE 99352 SAYILI. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 4.  PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24.08.2023 TARİH VE 99353 SAYILI, 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 5.  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.08.2023 TARİH VE 99817 SAYILI. PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 6.  PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 29.08.2023 TARİH VE 99818 SAYILI. PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.
 7.  FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 31.08.2023 TARİH VE 99905 SAYILI, EK BÜTÇE İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 15.08.2023

İhale 29.08.2023 Salı günü saat 10:00‘dan itibaren Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif verecekler, teklif mektuplarını en geç 29.08.2023 tarihinde saat 10:00’a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

2023 AĞUSTOS AYI MECLİS 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 11.08.2023

 Belediye Meclis’imizin, 04.08.2023 tarihli 2. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
     
 
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.07.2023 tarih ve 96028 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
 
2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve 96086 sayılı, Sermaye Artışı ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
 
3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96303 sayılı, 2023-2024 Yılı Ücretleri ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi. 
 
4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.07.2023 tarih ve 95790 sayılı, Ek Bütçe ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.
 
5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96401 sayılı, Emekli Personel İçin Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
 
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96403 sayılı, Yörekent Projesi (Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği) ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.   
 
7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarih ve 96472 Sayılı Samgaz Protokolü ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.  
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 HAZİRAN AYI MECLİS 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 16.06.2023


 
        Belediye Meclis’imizin, 08.06.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
  
KARAR ÖZETLERİ          :      
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90122 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90120 sayılı, Kat Karşılığı Satış teklifi ile ilgili İmar, Plan-Bütçe, Hukuk, Kadın Hakları ve Sosyal İşler, Kırsal Alanları Kalkındırma ve Çevre ve Sağlık (Birleşik Komisyon) Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90119 sayılı, Müstakil Arsa Satışı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90117 sayılı, Mahalle Sınırı Değişikliği Talebi teklifi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
5- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90347 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90348 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun komisyona iadesi oy birliği ile kabul edildi.
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84201 sayılı, YeniMahalle Mahallesinin İki ayrı Mahalleye Bölünmesi teklifi ile ilgili İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 84017 sayılı, Mahalle Sınırlarının Düzeltilmesi teklifi ile ilgili İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
9- Zabıta Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86924 sayılı, Atakent Kapalı Pazar Yeri Hizmet Protokolü teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı
 

Mülakat İlanı

Yayın Tarihi: 12.04.2023

 Daimi statüde Kameraman talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 06.04.2023 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Başkan Yardımcısının Makam Odasında yapılan Sözlü Mülakatı sonucunda;
 

_ Gökmen AYDIN: 90 (doksan) puan almıştır.

_ Tolga BEŞİKÇİ: 75 (yetmiş beş) puan almıştır. 

        Daimi statüde Kazıcı Yükleyici Operatörü talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen kişilerden, 06.04.2023 Perşembe günü saat 14:00 da Belediyemiz Fen İşleri Şantiyesinde yapılan Uygulamalı ve Sözlü Mülakat sonucunda;

_Berk ALTUNKILIÇ:    80 (seksen) puan almıştır.

_Yunus Yüce ÇINAR:    77 (yetmiş yedi) puan almıştır.

_Abdullatif DURMAZ:  75 (yetmiş beş) puan almıştır.

_Hayrettin TEKE:           72 (yetmiş iki) puan almıştır.

_Mustafa YENİ:              70 (yetmiş) puan almıştır.

_Murat ARI:                    Mülakata Katılmadı             

MÜLAKAT İLANI

Yayın Tarihi: 04.04.2023

  Belediyemizin ihtiyacı kapsamında Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden talep edilen kameraman ve kanal kazıyı yükleyici operatörlüğü için Başkanlık Makamının 03.04.2023 tarih ve 84624 sayılı Olur Yazılarında Kameraman alımına ilişkin sözlü mülakatın 06.04.2023 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Başkan Yardımcısı Şeref AYDIN' ın makam odasında, kanal kazıcı ve yükleyici operatörlüğü alımına ilişkin mülakatın ise 06.04.2023 Perşembe günü saat 14:00 da Fen İşleri Şantiyesinde yapılması uygun görülmüştür.
        

ATAKENT PAZARYERİ KURA SONU

Yayın Tarihi: 07.12.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ 310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN KAT (BODRUM) VE ÜST KATTAN (GİRİŞ KAT) OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

                                    

 1. KAPALI PAZAR YERİ ÜST KAT 139 KARCI SATIŞ YERİ İÇİN İLANIMIZDA BELİRTİLEN ŞARTLARA SAHİP 102, ALT KAT 48 KARCI SATIŞ YERİ İÇİN 20,  ALT KAT 22 TUHAFİYECİ SATIŞ YERİ İÇİN 7, ALT KAT 122 ÜRETİCİ SATIŞ YERİ İÇİN 31 MÜRACAATÇIYA NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİLİŞİ İLE TAHSİS YAPILMIŞTIR. BU İŞLEM SIRASINDA MÜRACAATTA BULUNAN MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİNİN TAMAMINA YÖNETMELİK GEREĞİ TAHSİS YAPILMIŞ OLUP KURA ÇEKİLİŞİNE HAK KAZANAN MÜRACAATÇI SAYISI MEVCUT PAZARCI TEZGAHI SAYISINDAN DAHA AZ OLDUĞU İÇİN YEDEK LİSTE OLUŞTURULMAMIŞTIR. ÜST KATTA 37 ADET PAZARCI TEZGAHI, ALT KATTA 28 ADET PAZARCI TEZGAHI, ALT KATTA 15 TUHAFİYECİ TEZGAHI VE ALT KATTA  91 ÜRETİCİ TEZGAHI BOŞ KALMIŞTIR.

 

 1. YAPILAN MÜRACAATLARA İTİRAZ OLMADIĞINDAN 06.12.2022 TARİHİ SAAT 14:00’ DA MÜRACAATÇILAR VE İLGİLİ MESLEK ODASININ BİR YETKİLİSİNİN KATILIMI İLE NOTER HUZURUNDA ÇEKİLİŞ YAPILMIŞTIR.

 

 1. ESNAF VE ÜRETİCİ BÖLÜMÜ İÇİN KURA İŞLEMİNE KATILMA HAKKI KAZANAMAYANLAR 07.12.2022 - 15.12.2022 TARİHLERİ ARASI MESAİ SAATLERİ İÇİNDE BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜNE YAZILI OLARAK İTİRAZ EDEBİLİRLER.

 

 1. YAPILAN İTİRAZLAR BELEDİYE ENCÜMENİNCE KARARA BAĞLANACAKTIR.

MÜLAKAT SONUCU

Yayın Tarihi: 01.12.2022

Daimi statüde İşaret Dili Öğreticisi talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen 4 kişilerin, 01.12.2022 Perşembe günü saat 10:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılan Sözlü Mülakatı sonucunda;
 


_ Tugay KURTGÖZLÜ: 100 (yüz) puan almıştır.

_ Burcu KESİMOĞLU: Sınava Katılmamıştır. 

_ Elanur BALCI: Sınava Katılmamıştır.

_ Mevlüde SAYGILI: Sınava Katılmamıştır.

MÜLAKAT İLANI

Yayın Tarihi: 29.11.2022

 Belediyemizin ihtiyacı kapsamında Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne 17.11.2022 tarihinde talepte bulunulmuştur. Kurumun internet sitesinde 5 gün süreyle ilanda kaldıktan sonra tarafımıza gönderilen yazıda 4 (dört) kişinin müracaat ettiği bildirilmiştir.
        Talepte bulunan kişiler arasından mülakat yapılacak olup sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların Belediyemize ait internet sitesinde duyurulması gerekmektedir.
         Yapılan açıklamalara istinaden "Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne talepte bulunulan İşaret Dili Öğreticisi alımı ile alakalı olarak sözlü mülakata girmeye hak kazanan Burcu KESİMOĞLUElanur BALCIMevlüde SAYGILI ve Tugay KURTGÖZLÜ arasından 01.12.2022 Perşembe günü saat 10:00 da Belediyemiz Meclis Salonunda sınav yapılacaktır. İlanen duyurulur."

Atakum Belediyesi tarafından Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanım İşinin İhale İlanı

Yayın Tarihi: 18.10.2022

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum Belediyesi tarafından Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanım işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen Bedel (TL/Aylık)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Sınıflandırılması ve Geri Kazanım işi

59.600,00

42.912,00

25.10.2022

11.00

2. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3. İhale 25.10.2022 Salı günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 25.10.2022 Salı günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

H)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ilgili tekstil atıklarına dair Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Belgesi

5. İhale şartnamesi, Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6. Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Belediye ve Mahalli idareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yayın Tarihi: 19.10.2022

 21.08.2022 tarihinde yapılan Belediye ve Mahalli idareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına Belediyemizden katılıp kazanan 6 adet memurumuz, Başkanlık Oluruyla oluşturulan sözlü mülakat komisyonu tarafından 10.10.2022 tarihinde saat:10.00'da Belediye Meclis salonunda sözlü mülakata tabi tutulmuştur, mülakat sonucunda kişilerin almış olduğu puanlar evrakta yayımlanmıştır.
    
        

  

2022 EKİM AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 30.09.2022

 

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 04 Ekim 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-2023 YILI MALİ HAZIRLIK BÜTÇESİ

 

2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62127 SAYILI 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62129 SAYILI 2023 YILI ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.09.2022 TARİH VE 61361 SAYILI 2022 – 2023 ÖĞRETİM YILI KİTAP VE KIRTASİYE ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.09.2022 TARİH VE 61603 SAYILI PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2022 TARİH VE 61868 SAYILI KADRO İHDAS VE DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2022 TARİH VE 61870 SAYILI TEK DURAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.09.2022 TARİH VE 62384 SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.09.2022 TARİH VE 62385 SAYILI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN AYLIK NET ÜCRET TESPİTİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

10-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62130 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

11-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62223 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

12-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62138 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

13-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62219 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

14-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.09.2022 TARİH VE 61599 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

Atakent Pazar Yeri İlanı

Yayın Tarihi: 19.09.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ

310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR.

 

 1. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

 

 1. ZEMİN KATTA 139 (Yüz Otuz Dokuz) ADET PAZARCI SATIŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. BODRUM KAT YERLEŞİM PLANINDA 122 ( Yüz yirmi iki ) ADET ÜRETİCİ, 48 ( Kırksekiz ) ADET SEBZE MEYVE VE 22 ( Yirmiki ) ADET DE DİĞER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 ( Yetmis ) ADET SATIS YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. YENİ PAZAR YERİNDEKİ SATIŞ YERLERİ, MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİ ARASINDA (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13‘ncü maddesinin 6. Fıkrasına göre) YAPILACAK KURA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEKTİR. İBARESİNE GÖRE TAŞINMA İŞLEMİ YAPILACAK MEVCUT PAZAR YERİNDE SATIŞ YERİ OLAN PAZARCI VE ÜRETİCİLERE BELİRTİLEN YÖNETMELİK MADDESİNE UYGUN OLMAK ŞARTIYLA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

 

 1. MADDE(13)-1 ; ‘Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda pazarcı ve üreticiler için asil ve yedek liste düzenlenir. Bu liste beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir’. İBARESİ MEVCUTTUR.

 

 1. PAZARCILARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
  2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
  3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesi nin feshine karar verilmemiş olmak.
 1. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. ÜRETİCİLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)
  3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptalİ/kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olmak.
  4. İlgili mevzuatla aranan diğer şartlara sahip olmak.
  5. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/ 09/ 2022 MESAİ BAŞLANGICI BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 30/ 09/ 2022 MESAİ BİTİŞİ

BAŞVURULAR BELİRTİLEN TARİH ARALIĞINDA BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ,  ZEMİN KATTA BULANAN ZABITA KALEM SERVİSİNE, BİZZAT YAPILACAKTIR.

 

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ

310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR.

 

 1. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

 

 1. ZEMİN KATTA 139 (Yüz Otuz Dokuz) ADET PAZARCI SATIŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. BODRUM KAT YERLEŞİM PLANINDA 122 ( Yüz yirmi iki ) ADET ÜRETİCİ, 48 ( Kırksekiz ) ADET SEBZE MEYVE VE 22 ( Yirmiki ) ADET DE DİĞER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 ( Yetmis ) ADET SATIS YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. YENİ PAZAR YERİNDEKİ SATIŞ YERLERİ, MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİ ARASINDA (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13‘ncü maddesinin 6. Fıkrasına göre) YAPILACAK KURA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEKTİR. İBARESİNE GÖRE TAŞINMA İŞLEMİ YAPILACAK MEVCUT PAZAR YERİNDE SATIŞ YERİ OLAN PAZARCI VE ÜRETİCİLERE BELİRTİLEN YÖNETMELİK MADDESİNE UYGUN OLMAK ŞARTIYLA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

 

 1. MADDE(13)-1 ; ‘Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda pazarcı ve üreticiler için asil ve yedek liste düzenlenir. Bu liste beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir’. İBARESİ MEVCUTTUR.

 

 1. PAZARCILARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
  2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
  3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesi nin feshine karar verilmemiş olmak.
 1. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. ÜRETİCİLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)
  3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptalİ/kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olmak.
  4. İlgili mevzuatla aranan diğer şartlara sahip olmak.
  5. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/ 09/ 2022 MESAİ BAŞLANGICI BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 30/ 09/ 2022 MESAİ BİTİŞİ

BAŞVURULAR BELİRTİLEN TARİH ARALIĞINDA BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ,  ZEMİN KATTA BULANAN ZABITA KALEM SERVİSİNE, BİZZAT YAPILACAKTIR.

 

 1. KURA İŞLEMİNE KATILMA HAKKI KAZANAN LARIN LİSTESİ 06. 10. 2022 TARİHİNDE

BELEDIYEMİZ İLAN PANOSU VE İNTERNET SİTESİNDEN YAYIMLANACAKTIR.

2022 Yılı Eylül Ayı Meclis İlanı

Yayın Tarihi: 01.09.2022

 

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

                           

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58167 SAYILI MEMUR DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25.08.2022 TARİH VE 57850 SAYILI BÜTÇE AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58171 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58172 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.08.2022 TARİH VE 58588 SAYILI TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE ÜYELİK TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.09.2022 TARİH VE 58696 SAYILI 2022 YILI ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.09.2022 TARİH VE 58713 SAYILI EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN YER ALTI / YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi ihalesi yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 16.08.2022

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum belediyesi tarafından Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işinin 2886 sayılı Devlet ihale kanunu 35. Maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen bedel (TL)

Geçici teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi

75.000,00 TL (Aylık)

54.000,00 TL

26.08.2022

11.00

2. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3. İhale 26.08.2022 Cuma günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 26.08.2022 Cuma günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.  ihaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

 A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

                a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. İhale şartnamesi, Atakum belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6. Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                              ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2022 TEMMUZ İLAN

Yayın Tarihi: 21.03.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

 

GÜNDEM:

 

1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.06.2022 TARİH VE 49653 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.06.2022 TARİH VE 49997 SAYILI SERMAYE ARTIŞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.06.2022 TARİH VE 49999 SAYILI 2022 YILI ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50876 SAYILI ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50635 SAYILI ELEKTRİKLİ ARAÇ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50636 SAYILI PARK İSMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50637 SAYILI İHALELİ SATIŞ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50872 SAYILI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50877 SAYILI TABELA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

OCAK 2020 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

08 OCAK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

iphone
stores
qr code

Çerez Kullanımı

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Reddet seçeneği ile zorunlu çerezler haricindeki tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerez Politikası