YÜKLENİYOR ...

ataturk

T.C ATAKUM BELEDİYESİ

İLANLARI

başkan köşesi

baskan

AV.CEMİL DEVECİ

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI

İLANLAR

OCAK 2020 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

08 OCAK 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

2022 TEMMUZ İLAN

Yayın Tarihi: 05.07.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 5 Temmuz 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

 

GÜNDEM:

 

1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.06.2022 TARİH VE 49653 SAYILI NORM KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2- ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.06.2022 TARİH VE 49997 SAYILI SERMAYE ARTIŞI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 23.06.2022 TARİH VE 49999 SAYILI 2022 YILI ÜCRET TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50876 SAYILI ATIK TOPLAYICILARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50635 SAYILI ELEKTRİKLİ ARAÇ İSTASYONLARI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50636 SAYILI PARK İSMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.06.2022 TARİH VE 50637 SAYILI İHALELİ SATIŞ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50872 SAYILI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.06.2022 TARİH VE 50877 SAYILI TABELA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

2022 AĞUSTOS İLAN

Yayın Tarihi: 29.07.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.07.2022 TARİH VE 52697 SAYILI AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.07.2022 TARİH VE 52698 SAYILI ATAKENT PAZAR YERİNİN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.07.2022 TARİH VE 53872 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.07.2022 TARİH VE 53873 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54030 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54031 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54032 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54045 SAYILI TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

MÜLAKAT İLANI

Yayın Tarihi: 29.07.2022

Daimi statüde Erkek Berberi talebimize karşılık Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden gönderilen başvuru listesinde ismi geçen İbrahim AYDIN' ın, 29.07.2022 tarihinde Belediye Meclis Salonunda yapılan Sözlü Mülakatı sonucunda 85 (seksen beş) puan almıştır.

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi ihalesi yapılacaktır.

Yayın Tarihi: 16.08.2022

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum belediyesi tarafından Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işinin 2886 sayılı Devlet ihale kanunu 35. Maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif usulü ile kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen bedel (TL)

Geçici teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Ayrıştırılması işi

75.000,00 TL (Aylık)

54.000,00 TL

26.08.2022

11.00

2. İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3. İhale 26.08.2022 Cuma günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 26.08.2022 Cuma günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.  ihaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

 A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

                a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. İhale şartnamesi, Atakum belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6. Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                              ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 17.08.2022

 Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 72 ( yetmişiki) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 09.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 17.08.2022

   Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 27 ( yirmiyedi) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
   İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 06.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

2022 Yılı Eylül Ayı Meclis İlanı

Yayın Tarihi: 01.09.2022

 

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 05 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

                           

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58167 SAYILI MEMUR DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25.08.2022 TARİH VE 57850 SAYILI BÜTÇE AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58171 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.08.2022 TARİH VE 58172 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 31.08.2022 TARİH VE 58588 SAYILI TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE ÜYELİK TALEBİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.09.2022 TARİH VE 58696 SAYILI 2022 YILI ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 01.09.2022 TARİH VE 58713 SAYILI EVSEL ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN YER ALTI / YER ÜSTÜ ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 02.09.2022

 Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 5 (Beş) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 20.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 19.09.2022

Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 5 (Beş) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif (açık artırma) usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
        
İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 27.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

Atakent Pazar Yeri İlanı

Yayın Tarihi: 19.09.2022

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ

310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR.

 

 1. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

 

 1. ZEMİN KATTA 139 (Yüz Otuz Dokuz) ADET PAZARCI SATIŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. BODRUM KAT YERLEŞİM PLANINDA 122 ( Yüz yirmi iki ) ADET ÜRETİCİ, 48 ( Kırksekiz ) ADET SEBZE MEYVE VE 22 ( Yirmiki ) ADET DE DİĞER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 ( Yetmis ) ADET SATIS YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. YENİ PAZAR YERİNDEKİ SATIŞ YERLERİ, MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİ ARASINDA (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13‘ncü maddesinin 6. Fıkrasına göre) YAPILACAK KURA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEKTİR. İBARESİNE GÖRE TAŞINMA İŞLEMİ YAPILACAK MEVCUT PAZAR YERİNDE SATIŞ YERİ OLAN PAZARCI VE ÜRETİCİLERE BELİRTİLEN YÖNETMELİK MADDESİNE UYGUN OLMAK ŞARTIYLA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

 

 1. MADDE(13)-1 ; ‘Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda pazarcı ve üreticiler için asil ve yedek liste düzenlenir. Bu liste beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir’. İBARESİ MEVCUTTUR.

 

 1. PAZARCILARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
  2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
  3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesi nin feshine karar verilmemiş olmak.
 1. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. ÜRETİCİLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)
  3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptalİ/kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olmak.
  4. İlgili mevzuatla aranan diğer şartlara sahip olmak.
  5. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/ 09/ 2022 MESAİ BAŞLANGICI BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 30/ 09/ 2022 MESAİ BİTİŞİ

BAŞVURULAR BELİRTİLEN TARİH ARALIĞINDA BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ,  ZEMİN KATTA BULANAN ZABITA KALEM SERVİSİNE, BİZZAT YAPILACAKTIR.

 

 1. İLÇEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ ATAKENT PAZAR YERİ, TAPUDA ALANLI MAHALLESİ

310 ADA 1 PARSELDE YAPIMI TAMAMLANAN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINACAKTIR.

 

 1. KAPALI PAZAR YERİ ZEMİN VE BODRUM KATTAN OLUŞMAKTA OLUP BİR BÜTÜN HALİNDE HİZMET VERECEKTİR.

 

 1. ZEMİN KATTA 139 (Yüz Otuz Dokuz) ADET PAZARCI SATIŞ YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. BODRUM KAT YERLEŞİM PLANINDA 122 ( Yüz yirmi iki ) ADET ÜRETİCİ, 48 ( Kırksekiz ) ADET SEBZE MEYVE VE 22 ( Yirmiki ) ADET DE DİĞER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 70 ( Yetmis ) ADET SATIS YERİ BULUNMAKTADIR.

 

 1. YENİ PAZAR YERİNDEKİ SATIŞ YERLERİ, MEVCUT TAHSİS SAHİPLERİ ARASINDA (Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 13‘ncü maddesinin 6. Fıkrasına göre) YAPILACAK KURA İŞLEMİ İLE TAHSİS EDİLECEKTİR. İBARESİNE GÖRE TAŞINMA İŞLEMİ YAPILACAK MEVCUT PAZAR YERİNDE SATIŞ YERİ OLAN PAZARCI VE ÜRETİCİLERE BELİRTİLEN YÖNETMELİK MADDESİNE UYGUN OLMAK ŞARTIYLA ÖNCELİK VERİLECEKTİR.

 

 1. MADDE(13)-1 ; ‘Kura işlemi, müracaat sahiplerinin huzurunda yapılır. Kura işlemi yapılırken, ilgili meslek kuruluşunca görevlendirilen yetkili bir temsilci gözlemci olarak bulunabilir. Yapılan kura işlemi sonucunda pazarcı ve üreticiler için asil ve yedek liste düzenlenir. Bu liste beşinci fıkrada belirtilen usule göre ilan edilir’. İBARESİ MEVCUTTUR.

 

 1. PAZARCILARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
  2. İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
  3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge.
  4. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesi nin feshine karar verilmemiş olmak.
 1. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. ÜRETİCİLERDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR ARANIR:
  1. Sebze veya meyve üreticisi olmak.
  2. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak. (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi)
  3. Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptalİ/kira sözleşmesinin feshine karar verilmemiş olmak.
  4. İlgili mevzuatla aranan diğer şartlara sahip olmak.
  5. Son Altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

 

 1. BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 19/ 09/ 2022 MESAİ BAŞLANGICI BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 30/ 09/ 2022 MESAİ BİTİŞİ

BAŞVURULAR BELİRTİLEN TARİH ARALIĞINDA BELEDİYEMİZ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ,  ZEMİN KATTA BULANAN ZABITA KALEM SERVİSİNE, BİZZAT YAPILACAKTIR.

 

 1. KURA İŞLEMİNE KATILMA HAKKI KAZANAN LARIN LİSTESİ 06. 10. 2022 TARİHİNDE

BELEDIYEMİZ İLAN PANOSU VE İNTERNET SİTESİNDEN YAYIMLANACAKTIR.

2022 EKİM AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 30.09.2022

 

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 04 Ekim 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-2023 YILI MALİ HAZIRLIK BÜTÇESİ

 

2-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62127 SAYILI 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62129 SAYILI 2023 YILI ÜCRET TARİFESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 22.09.2022 TARİH VE 61361 SAYILI 2022 – 2023 ÖĞRETİM YILI KİTAP VE KIRTASİYE ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.09.2022 TARİH VE 61603 SAYILI PARKA İSİM VERİLMESİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2022 TARİH VE 61868 SAYILI KADRO İHDAS VE DOLU KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 27.09.2022 TARİH VE 61870 SAYILI TEK DURAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.09.2022 TARİH VE 62384 SAYILI BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

9-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 30.09.2022 TARİH VE 62385 SAYILI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN AYLIK NET ÜCRET TESPİTİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

10-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62130 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

11-MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62223 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

12-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62138 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

13-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.09.2022 TARİH VE 62219 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

14-BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 26.09.2022 TARİH VE 61599 SAYILI ÖDENEK AKTARIMI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

iphone
stores
qr code

Çerez Kullanımı

Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Web sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.