YÜKLENİYOR ...

ataturk

T.C ATAKUM BELEDİYESİ

HİZMETLERİMİZ

İş Yeri Ruhsatları

İŞYERİ RUHSATI ALMAK İÇİN YÖNETMELİK

28.08.2019

Karar Sayısı : 2005/9207

Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı, 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı, 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı, 22.2.2005 tarihli ve 5302 sayılı ve 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı kanunlara göre, Bakanlar Kurulu’nca 14.7.2005 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Ahmet Necdet SEZER 
CUMHURBAŞKANI

Mevzuat: 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik. Bu yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

1. Sıhhi Müessese

Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerlerini kapsar. Bu gibi işyerleri; Bakkal, Büfe, Kafeterya, Servisli Büfe, Kırtasiye, Ofis, Banka şubeleri, Eczaneler, Çay cağı, Hediyelik Eşya satan yerler, Marketler, Pastaneler (İmalatı olmayanlar) Giyim Mağazaları, Beyaz eşya satan yerler v.b. yerleri.

 • Başvuru beyan formu
 • Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )
 • Tapu fotokopisi ve iskân belgesi
 • Emlak beyanı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı (aslı)
 • 2 adet Vesikalık resim
 • Esnaf Odasından faaliyet belgesi
 • Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi
 • Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık) 13-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin
 • Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu

Şirket İşletmelerinden

 • Başvuru beyan formu
 • Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )
 • Tapu fotokopisi ve iskân belgesi
 • Emlak beyanı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı (aslı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Ticaret faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri
 • Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi
 • İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık) 14-Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

2. Gayrisıhhi Müesseseler (2. ve 3. sınıf)

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müessesleri.Bu müesseseler açılmadan evvel İmar durumu itibariyle kendi sınıfları alanlarında (Sanayi alanı, Ticaret + Ticaret Hizmet alanları gibi) açıla bilecek işyerleridir. Bu gibi işyerleri; İmalat haneler, fabrikalar, depolar, hurdacılar, fırınlar ve yemek üretim yerleri gibi müesseseleri.

 • Başvuru beyan formu
 • Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )
 • Tapu fotokopisi ve iskân belgesi
 • Emlak beyanı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı (aslı)
 • 2 adet Vesikalık resim
 • Esnaf Odasından faaliyet belgesi
 • Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi
 • İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)
 • Emisyon iznine tabi ise emisyon izni
 • ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi
 • SASKİ görüşü ve Deşarj izni (SASKİ görüşüne tabi olanlardan)
 • Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi (50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)
 • Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu.

Şirket İşletmelerinden

 • Başvuru beyan formu
 • Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )
 • Tapu fotokopisi ve iskân belgesi
 • Emlak beyanı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı (aslı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Ticaret faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri
 • İtfaiye raporu (Müracaat Belediyece yapılır)
 • ÇED yönetmeliği kapsamında olan işletmelerden ÇED raporu
 • Emisyon İznine tabi ise Emisyon izni
 • Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin
 • Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise lisans belgesi
 • SASKİ görüşü ve Deşarj izni (SASKİ görüşüne tabi olanlardan)
 • Çalışma izni, işletme belgesi ve doktor sözleşmesi (50 kişi ve üzeri Kişi Çalıştıran tüm işletmelerden)
 • Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu.

NOT: İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

3. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri

Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri. İstenilen evrak listesi ve başvuru beyan formu için tıklayınız.

 • Başvuru beyan formu
 • Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )
 • Tapu fotokopisi ve iskân belgesi
 • Emlak beyanı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı (aslı)
 • 2 adet vesikalık resim
 • Esnaf odasından faaliyet belgesi
 • Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi
 • Ustalık veya aşçılık belgesi (Lokantalardan)
 • Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine bağlı olarak)
 • İtfaiye raporu
 • Çalışanların nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak sağlık raporu
 • Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için alınması gereken izin
 • Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu

Şirket İşletmelerinden

 • Başvuru beyan formu
 • Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )
 • Tapu fotokopisi ve iskân belgesi
 • Emlak beyanı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kiracı ise kira kontratı (aslı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Ticaret faaliyet belgesi
 • İmza sirküleri
 • İtfaiye raporu
 • Ustalık ve Aşçılık belgesi (Lokantalardan)
 • Sorumlu müdür sözleşmesi.(İşletmecinin isteğine bağlı olarak)
 • Çalışanların Nüfus cüzdan örneği, Adli sicil belgesi, Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık Kurumundan alınacak sağlık raporu
 • Karayolu ve trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin
 • Motor ve teçhizat beyannamesi ( beyanname için tıklayınız.) veya kapasite raporu

4. Mesul Müdürlük Belgesi

 • Başvuru dilekçesi,
 • 2 adet vesikalık resim
 • Noterden Mesul müdür atadığına dair sözleşme
 • Vergi levhası
 • Mesul müdür olarak atanacak kişinin İkametgâh, nüfus cüzdan sureti, savcılık kâğıdı ve sağlık portör muayene kartı fotokopisi

5. Hafta Tatil Ruhsatı

 • Başvuru ve beyan dilekçesi
 • Çalışma ruhsatının fotokopisi

NOT: Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan, depolanan yerler ile gaz dolum tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması, 
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri okul, yurt, mabet bina ve tesislerine mevzuatın öngördüğü uzaklıkta bulunması ( 100 m uzaklıkta mesafe de olması gerektiği kapıdan kapıya.) 

İşin nevine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma (kişiler) ile ilgili bilgi ve belgeleryle noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.

iphone
stores
qr code

Çerez Kullanımı

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Reddet seçeneği ile zorunlu çerezler haricindeki tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerez Politikası