YÜKLENİYOR ...

ataturk

T.C ATAKUM BELEDİYESİ

MECLİS KARARLARI

KARARLAR

2024 YILI NİSAN AYI 2.BİLEŞEN 1. OTURUM

Yayın Tarihi: 24.04.2024

Belediye Meclis’imizin, 22.04.2024 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
       
 
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 125023 sayılı, Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
 
2- Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan İPEK, Atila TEKCAN, Suat YILMAZ, Vildan KUMBASAR ve Kenan YILDIRIM’ın 20.04.2024 tarihli önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi.
 
  Serhat TÜRKEL
Belediye Başkanı

2024 YILI NİSAN AYI 3. OTURUM

Yayın Tarihi: 24.04.2024

 Belediye Meclis’imizin, 20.04.2024 tarihli 1. birleşimi 3. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1- BELEDİYE MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARINDAN:
            a) Açık oyla yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliklerine; Vildan KUMBASAR, Yalçın GENÇ, Cemil IŞIK, Resul Fethi AKYÜZ ve Kadir ERDOĞDU seçilmişlerdir.
            b) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Plan-Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; Tekin BÖLÜKBAŞI, Kayhan DOĞAN, Suat YILMAZ, İsa BOZÇELİK ve Tamer YILDIZ seçilmişlerdir.
            c) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; Halil TAŞKIN, Nakif YILMAZ, Birol TAŞAR, Selen Gülhan ÇAM ve Erdal BENLİ seçilmişlerdir.
d) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kırsal Alan, Tarım, Orman ve Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonu Üyeliklerine; Ahmet ÇAM, Murat AKAR, Taner KAYGUSUZ, Yaşar YİĞİT ve Kadir ERDOĞDU seçilmişlerdir.
e) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kadın, Aile, Çocuk ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Üyeliklerine; Vildan KUMBASAR, Havva KOCAKAYA, Suat YILMAZ, Selen Gülhan ÇAM ve Turan MISIR seçilmişlerdir.
f) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Çevre, Sağlık Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Üyeliklerine; Havva KOCAKAYA, İlkay Şemun PINAR, Suat YILMAZ, İsmail HUT ve İsa BOZÇELİK seçilmişlerdir.
g) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonu Üyeliklerine; Yalçın GENÇ, Serdal ÇAKMAK, Nahit KÖSE, Erdal BENLİ ve Tamer YILDIZ seçilmişlerdir.
h) Açık oyla yapılan seçim sonucu, Dezavantajlı Gruplar Komisyonu Üyeliklerine; Saim ERDOĞAN, Kenan YILDIRIM, Havva KOCAKAYA, Turan MISIR ve İsmail HUT seçilmişlerdir.
 
2-Atakum Belediyesi 2023 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Meclisin bilgisine sunulmuştur.
 
3-Atakum Belediyesi 2023 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 
4-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 125107 sayılı Teklifi görüşülerek Tarihi Kentler Birliği Üyeliğinden çıkılması oy çokluğu ile kabul edildi.
 
5-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 125108 sayılı Teklifi görüşülerek İç Anadolu Belediyeler Birliği Üyeliğinden çıkılması oy birliği ile kabul edildi.
 
6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 125022 sayılı, Sosyal Denge Tazminatı ile ilgili Teklifi oy birliği ile kabul edildi.
 
7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 16.04.2024 tarih ve 125023 sayılı, Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili Teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 
8-Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Suat YILMAZ, Havva KOCAKAYA ve Saim ERDOĞN’ın 20.04.2024 tarihli son 5 yıllık faaliyetlerin incelenmesi ve denetim yapılması için öncelikle kamu otoritesinden teftiş isteme veya şirketler için bağımsız denetim şirketleri ile denetim sözleşmesi yapmak için Belediye Başkanı Serhat TÜRKEL’e yetki verilmesi ile ilgili önergesi oy birliği ile kabul edildi.
 
9-Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Hasan İPEK, Atila TEKCAN, Suat YILMAZ, Vildan KUMBASAR ve Kenan YILDIRIM’ın 20.04.2024 tarihli Belediyemiz yatırım hizmetlerinde kullanılmak üzere kredi talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 
10-Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Vildan KUMBASAR, Kenan YILDIRIM, Suat YILMAZ ve Cemil IŞIK’ın 20.04.2024 tarihli Atakum Belediyesini temsilen atanan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili bulunan ortak içi ve ortak dışı kişilerin görev süresindeki tüm iş ve eylemleri ibra etmemek ve yasal sorumlulukları uhdesinde kalmak kaydıyla temsilcilik ve temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesi, ilgili şirketler ve şubelerinin hepsinde 5 yıl süre ile Atakum Belediye Başkanı Serhat TÜRKEL’in Atakum Belediyesini temsil etmek için atanması ile ilgili önergesi oy birliği ile kabul edildi.
 
  Serhat TÜRKEL
Belediye Başkanı

2024 YILI NİSAN AYI 2. OTURUM

Yayın Tarihi: 24.04.2024

Belediye Meclis’imizin, 20.04.2024 tarihli 1. birleşimi 2. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
        
 
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1- Gizli oyla yapılan seçimde; Meclis 1.Başkan Vekilliğine Halil TAŞKIN, Belediye Meclisi 2.Başkan Vekilliğine Ahmet ÇAM seçilmişlerdir.
 
2- Gizli oyla yapılan seçimde Encümen Üyeliğine; Kayhan DOĞAN, Nakif YILMAZ ve Vildan KUMBASAR seçilmişlerdir.
 
 
  Serhat TÜRKEL
Belediye Başkanı
 

2024 YILI NİSAN AYI 1. OTURUM

Yayın Tarihi: 24.04.2024

 Belediye Meclis’imizin, 20.04.2024 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
        
 
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1- Meclis Katipliği için gizli oyla yapılan seçimde; Asil Üyeliklere Havva KOCAKAYA, Birol TAŞAR, Yedek Üyeliklere ise Taner KAYGUSUZ ve Kayhan DOĞAN seçilmişlerdir.
 
 
 
  Serhat TÜRKEL
Belediye Başkanı

2024 MART AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.03.2024

 Belediye Meclis’imizin, 04.03.2024 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
       
KARAR ÖZETLERİ          :          
 
1- Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 27.02.2024 tarih ve 120199 sayılı, Sismik İzolatör ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.02.2024 tarih ve 120452 sayılı, Tahsis ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2024 ŞUBAT AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 12.02.2024

Belediye Meclis’imizin, 05.02.2024 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
        
KARAR ÖZETLERİ          :          
 
1- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117222 sayılı, teklifine istinaden yapılan açık oylama sonucunda, Hukuk Komisyonuna Özlem DANIŞMAN seçilmiştir.
2- Zabıta Müdürlüğü’nün 17.01.2024 tarih ve 115939 sayılı, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
3- Zabıta Müdürlüğü’nün 17.01.2024 tarih ve 115940 sayılı, Kurban Satış Yerleri Tahsis Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
4- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117216 sayılı, 2024 Yılı Muhtelif Mahallelerde Sathi Kaplama Yol Yapım İşi İlbank Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
5- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117217 sayılı, 2024 Yılı Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol Yapım ve Onarım İşleri İlbank Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
6- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117218 sayılı, 2024 Yılı Muhtelif Mahallelerde Parke Döşeme Yol Yapım İşi İlbank Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
7- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117219 sayılı, 2024 Yılı Parke Mal Alım İşi İlbank Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
8- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117220 sayılı, 2024 Yılı Kum Mıcır Mal Alım İşi İlbank Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
9- Etüt Proje Müdürlüğü’nün 29.01.2024 tarih ve 117223 sayılı, Çok Amaçlı Salon- Kültür Merkezi Binasına İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 117423 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
11- Afet İşleri Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 117426 sayılı, Afet Yönetim ve Müdahale Süreçlerinin Tamamını Kapsayan Çalışmalar (Protokol Tasarısı) ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
12- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 31.01.2024 tarih ve 117428 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 
 
  Dilek ÇINAR
Belediye Başkan Vekili

2024 OCAK AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 04.01.2024

   Belediye Meclis’imizin, 02.01.2024 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
  
 
KARAR ÖZETLERİ          :          
 
1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve 113955 sayılı teklifine istinaden yapılan gizli oylama sonucunda, Denetim Komisyonuna Osman KULABEROĞLU, Nayil YAZGAN, Necmi YAZICI, Ayhan AYVAZ ve Yusuf ERDEN seçilmişlerdir.
2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2023 tarih ve 113954 sayılı, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücreti ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.12.2023 tarih ve 112673 Sayılı, Erikli Mahallesinin İkiye Bölünmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2023 tarih ve 113553 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
5- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.12.2023 tarih ve 114162 sayılı, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
 
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 KASIM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 17.11.2023

18 KASIM 2023 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

2023 ARALIK AYI MECLİSİ 1. OTURUM 2. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 08.11.2023

Belediye Meclis’imizin, 07.11.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ :

1- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 20.10.2023 tarih ve 105446 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyon Raporları oy çokluğu ile kabul edildi.

2-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27.10.2023 tarih ve 106359 Sayılı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Ortak Hizmet Protokolü İmzalanması teklifi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyon Raporları değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi.

3-Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Fikret Can DEMİR, Hasan İPEK, Rasim GÖBEÇ ve Necmi YAZICI’nın 01.11.2023 tarihli önergesi ile ilgili Plan Bütçe ve Hukuk Komisyon Raporları oy birliği ile kabul edildi.

4- Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Dr. Ayhan AYVAZ’ın 01.11.2023 tarihli önergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 ARALIK AYI MECLİSİ 1. OTURUM 1. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 08.11.2023

Belediye Meclis’imizin, 01.11.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ :

1- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 20.10.2023 tarih ve 105446 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtirazın Değerlendirilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

2- Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 27.10.2023 tarih ve 106359 Sayılı, Toplum Gönülleri Vakfı ile Ortak Hizmet Protokolü yapılması ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

3- Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Fikret Can DEMİR, Hasan İPEK, Rasim GÖBEÇ ve Necmi YAZICI'nın verdiği 01.11.2023 tarihli önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına havale edildi.

4-Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan AYVAZ'ın verdiği 01.11.2023 tarihli önergesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Karar özetleri 1. oturum

Yayın Tarihi: 25.10.2023

Belediye Meclis’imizin, 23.10.2023 tarihli Olağanüstü toplantısının 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
               
 
KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                
 
1- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.10.2023 tarih ve 105261 Sayılı, Kurupelit Yat Limanı ile ilgili Teklifi oy birliği ile Hukuk, İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 Yılı Ekim Ayı Olağanüstü Meclis Karar özetleri 2. oturum

Yayın Tarihi: 25.10.2023

 Belediye Meclis’imizin, 23.10.2023 tarihli Olağanüstü toplantısının 1. birleşimi 2. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
                
 
KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                
 
1- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 19.10.2023 tarih ve 105261 Sayılı, Kurupelit Yat Limanı teklifi görüşülerek, Hukuk, İmar Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oylanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulan Yat Limanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 EKİM AYI MECLİSİ 3. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.10.2023

  Belediye Meclis’imizin, 18.10.2023 tarihli 3. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
       
 
KARAR ÖZETLERİ          :                                                                                
 
1-2024 Yılı Mali Hazırlık Bütçesi teklifi ile ilgili Plan - Bütçe Komisyonu raporu oy birliği ile kabul edildi.
2-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2023 tarih ve 102952 Sayılı, 2024 Yılı Performans Programı teklifi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3-Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.09.2023 tarih ve 102578 Sayılı, 2024 Yılı Ücret ve Gelir Tarifeleri teklifi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 AĞUSTOS AYI MECLİS 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 11.09.2023

Belediye Meclis’imizin, 06.09.2023 tarihli 2. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
         
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Bütçesine Ek Ödenek Konulması ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.
2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 99891 sayılı, Sermaye Artışı ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.
3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve 99352 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
4- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve 99817 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.08.2023 tarih ve 99818 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.
6- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve 99905 sayılı, Ek Bütçe ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.
 
  Dilek ÇINAR
Belediye Başkan Vekili

2023 AĞUSTOS AYI MECLİS 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 03.08.2023

  Belediye Meclis’imizin, 01.08.2023 tarihli 1. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
     
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 25.07.2023 tarih ve 96028 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve 96086 sayılı, Sermaye Artışı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.
3- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96303 sayılı, 2023-2024 Yılı Ücretleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
4- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21.07.2023 tarih ve 95790 sayılı, Ek Bütçe ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
5- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96401 sayılı, Emekli Personel İçin Kredi Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96403 sayılı, Yörekent Projesi (Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği) ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edildi.
7- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.07.2023 tarih ve 96404 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi düzeltilerek gelmesi koşuluyla Müdürlüğüne iadesi oy birliği ile kabul edildi.
8- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 28.07.2023 tarih ve 96472 sayılı, Samgaz Protokolü ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 TEMMUZ AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 11.07.2023

     Belediye Meclis’imizin, 06.07.2023 tarihli 2. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
KARAR ÖZETLERİ                      :
 
1-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 93130 sayılı, Birleşmiş Milletler Şehirlerin Dirençli Hale Getirilmesi Programı 2030 (Mcr 2030) teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 92999 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 93132 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 93140 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına İrap Raporu Doğrultusunda Plan Notu Eklenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 93289 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
6-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 93343 sayılı, Müstakil Arsa Satışı teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu, Plan-Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu Raporları incelenerek gündem maddesi oy çokluğu ile red edildi. 
7-Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Sevim ÖZİL, Osman KULABEROĞLU, Süleyman SEZEN ve Turgay ALBAYRAK’ın 03.07.2023 tarihli önergesi Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
8- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90348 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 
             
                                                                                                                                   Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 TEMMUZ AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.07.2023

 Belediye Meclis’imizin, 03.07.2023 tarihli 1. Birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.      

 KARAR ÖZETLERİ : 

1­İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 93130 sayılı, Birleşmiş Milletler Şehirlerin Dirençli Hale Getirilmesi Programı 2030 (Mcr 2030) ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan­Bütçe, Çevre ve Sağlık ve Hukuk Komisyonuna havale edildi. 

2­İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 92999 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan­Bütçe Komisyonuna havale edildi. 

3­Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 93132 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi. 

4­Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 21.06.2023 tarih ve 93140 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına İrap Raporu Doğrultusunda Plan Notu Eklenmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi. 

5­Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 93289 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.

6­Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.06.2023 tarih ve 93343 sayılı, Müstakil Arsa Satışı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan­Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonuna havale edildi.

7­Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Sevim ÖZİL, Osman KULABEROĞLU, Süleyman SEZEN ve Turgay ALBAYRAK’ın 03.07.2023 tarihli önergesi oy birliği ile Plan­Bütçe Komisyonuna havale edildi.        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Av.Cemil DEVECİ Belediye Başkanı

2023 HAZİRAN AYI MECLİS 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.06.2023

  Belediye Meclis’imizin, 05.06.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki karar alınmıştır.
       
                                                                                           
KARAR ÖZETLERİ          :
                                                                                 
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90122 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90120 sayılı, Kat Karşılığı Satış ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe, İmar, Hukuk, Kadın Hakları ve Sosyal İşler, Kırsal Alanları Kalkındırma ve Çevre ve Sağlık Komisyonlarına (Birleşik Komisyon) havale edildi.
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90119 sayılı, Müstakil Arsa Satışı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2023 tarih ve 90117 sayılı, Mahalle Sınırı Değişikliği Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
5- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90347 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 90348 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
 
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 MAYIS AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 11.05.2023

  Belediye Meclis’imizin, 08.05.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
KARAR ÖZETLERİ          :          
 
1- 2022 Yılı Atakum Belediyesi Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86926 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86927 sayılı, Afet İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
4- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86921 sayılı, 2023 Yılı Ücret Tarifesine Ek Yapılması teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
5- Zabıta Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86924 sayılı, Atakent Kapalı Pazar Yeri Hizmet Protokolü teklifinin (Hukuk Komisyonu Raporu değiştirilerek) komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.04.2023 tarih ve 86922 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 84017 sayılı, Mahalle Sınırlarının Düzeltilmesi teklifi ile ilgili İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi. 
 
  Hasan İPEK
Belediye Başkan Vekili

2023 Yılı Nisan Ayı 2. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 13.04.2023

 Belediye Meclis’imizin, 07.04.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

     

 KARAR ÖZETLERİ          :          

 

1- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84208 sayılı, Şirket Sözleşmesine Madde Eklenmesi teklifi ile ilgili Hukuk Raporu değiştirilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84201 sayılı, YeniMahalle Mahallesinin İki Ayrı Mahalleye Bölünmesi teklifi ile ilgili İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy çokluğu ile bekletilmesine karar verildi.

3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 84019 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84247 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5- Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Av. Fikret Can DEMİR ve Dilek ÇINAR’ın 05.04.2023 tarihli önergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70539 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2023 NİSAN AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 13.04.2023

  Belediye Meclis’imizin, 05.04.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki karar alınmıştır.
                                                                                             
KARAR ÖZETLERİ          :
                                                                                 
1-Gizli  oyla yapılan seçimde, Encümen Üyeliği için (3 Üye); Necmi YAZICI, Abdurrahman ACAT, Dr. Ayhan AYVAZ seçilmişlerdir.
2-BELEDİYE MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARINDAN:
        a)Açık oyla yapılan seçim sonucu, İmar Komisyonu Üyeliklerine; Dr. Ayhan AYVAZ, Şefaattin SAĞDIŞ, Ümit BEKTAŞ, Turgay ALBAYRAK ve Adem ŞENOL seçilmişlerdir.
        b)Açık oyla yapılan seçim sonucu, Plan-Bütçe Komisyonu Üyeliklerine; Rasim GÖBEÇ, Yusuf ERDEN, Mehmet AYDIN, Süleyman SEZEN ve Uğur ÖZEL seçilmişlerdir.
        c)Açık oyla yapılan seçim sonucu, Hukuk Komisyonu Üyeliklerine; Dilek ÇINAR, Hasan İPEK, Av. Fikret Can DEMİR, Osman KULABEROĞLU ve Nayil YAZGAN seçilmişlerdir.
        d)Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kadın Hakları ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliklerine; Dilek ÇINAR, Özlem DANIŞMAN, Füsun UZUN, Sevim AYDIN ÖZİL ve Uğur ÖZEL seçilmişlerdir.
    e)Açık oyla yapılan seçim sonucu, Kırsal Alanları Kalkındırma Komisyonu Üyeliklerine; Abdurrahman ACAT, Şefaattin SAĞDIŞ, Özlem DANIŞMAN, İlyas SAYAL ve Nayil YAZGAN seçilmişlerdir.
          f)Açık oyla yapılan seçim sonucu, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliklerine; Yusuf ERDEN, Sefer ÇAM, Özlem DANIŞMAN, Asım SÜMER ve Adem ŞENOL seçilmişlerdir.
3-Atakum Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
4-2022 Yılı Denetim Komisyonu Raporu Atakum Belediye Meclisi’nin bilgisine sunuldu.
5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 84017 Sayılı, Mahalle Sınırlarının Düzeltilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.
6-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84208 Sayılı Şirket Sözleşmesine Madde Eklenmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84201 Sayılı, YeniMahalle Mahallesinin İki Ayrı Mahalleye Bölünmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Komisyonuna havale edildi.
8-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.03.2023 tarih ve 84019 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
9-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.03.2023 tarih ve 84247 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna havale edildi.
10-Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Av. Fikret Can DEMİR ve Dilek ÇINAR’ın 05.04.2023 tarihli Önergesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

2023 Yılı Mart Ayı 2. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 21.03.2023

  Belediye Meclis’imizin, 06.03.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
KARAR ÖZETLERİ          :
 
1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 80180 sayılı, Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
2-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve 80350 sayılı, Müstakil Arsa Satışı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile reddedildi.
3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve 80349 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 80551 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi.
5-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 80182 sayılı, 2023 Yılı Kreş İndirimi teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi.
6-Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 80550 sayılı, Yeni Deprem Yönetmeliği teklifi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
7-Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 80552 sayılı, İş Birliği Protokolünün Onaylanması ve Tahsis İşlemi teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
8-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74444 sayılı Şirket Sözleşmesine Madde Eklenmesi teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
9-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 25.01.2023 tarih ve 77298 sayılı Yönetmelik Değişikliği teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
 
                                                                                                                         Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 Yılı Mart Ayı 1. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 07.03.2023

   Belediye Meclis’imizin, 01.03.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
      
KARAR ÖZETLERİ          :
                                                         
       1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 80180 sayılı, Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
       2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve 80350 sayılı, Müstakil Arsa Satışı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
     3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 23.02.2023 tarih ve 80349 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.
     4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 80551 sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.
       5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 22.02.2023 tarih ve 80182 sayılı, 2023 Yılı Kreş İndirimi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.
       6- Yapı kontrol Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 80550 sayılı, Yeni Deprem Yönetmeliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
   7- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 24.02.2023 tarih ve 80552 sayılı, İş Birliği Protokolünün Onaylanması ve Tahsis İşlemi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 Yılı Şubat Ayı 2. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 10.02.2023


 


        Belediye Meclis’imizin, 06.02.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- Zabıta Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarih ve 75456 sayılı, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2- Zabıta Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarih ve 75457 sayılı, Kurban Satış Yerleri Tahsis Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 23.01.2023 tarih 76966 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

4- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 25.01.2023 tarih ve 77298 sayılı, Yönetmelik Değişikliği ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 77518 sayılı, 2023 Yılı Ücretleri  ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

6- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 77497 sayılı, Bağımsız Atık Toplayıcıları ile ilgili Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

7- Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 77610 sayılı, Duyum Kafe Park İşitme Hizmetlerinin Sağlanması Hakkında Protokol ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

8- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 77632 sayılı Satış Vaadi Sözleşmesi ile ilgili Plan-Bütçe, Hukuk, İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

9- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol Yapım ve Onarım İşlerinde (2022 Yılı 2. Kısım) kullanılmak üzere Kredi Talebi önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

10- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol Yapım ve Onarım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

11- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Beton Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

12- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Sathi Kaplama Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

13- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Parke Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 Yılı Şubat Ayı 1. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 06.02.2023

Belediye Meclis’imizin, 01.02.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- Zabıta Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarih ve 75456 sayılı, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

 

2- Zabıta Müdürlüğü’nün 10.01.2023 tarih ve 75457 sayılı, Kurban Satış Yerleri Tahsis Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

3- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 23.01.2023 tarih ve 76966 sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

4- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 25.01.2023 tarih ve 77298 sayılı, Yönetmelik Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

5- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 77518 sayılı, 2023 Yılı Ücretleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

6- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 26.01.2023 tarih ve 77497 sayılı, Bağımsız Atık Toplayıcıları ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

7- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 77610 sayılı, Duyum Kafe ve Park İşitme Hizmetlerinin Sağlanması Hakkında Protokol ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

8- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 27.01.2023 tarih ve 77632 sayılı, Satış Vaadi Sözleşmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe, İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

9- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol Yapım ve Onarım İşlerinde (2022 Yılı 2. Kısım) kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

10- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol Yapım ve Onarım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

11- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Beton Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

12- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Sathi Kaplama Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

13- Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İPEK’in 01.02.2023 tarihli 2023 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Parke Yol Yapım İşinde kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2023 Yılı Ocak Ayı 2. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 17.01.2023

Belediye Meclis’imizin, 06.01.2023 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.     

KARAR ÖZETLERİ          :          

1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 73992 sayılı, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücreti ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74321 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74322 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Çevre Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74323 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Çevre Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74344 sayılı, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74345 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74383 sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Aylık Ücretleri ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

8-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74319 sayılı, Adem Projesi Protokol Onayı ve Tahsis İşlemi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu düzeltilerek oy birliği ile kabul edildi.

9-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74444 sayılı, Şirket Sözleşmesine Madde Eklenmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu komisyonda bekletilmesi şeklinde oy birliği ile kabul edildi.

10-Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 03.01.2023 tarihli Önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

11-Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 70625 sayılı, Satış Vaadi Sözleşmesi ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

2023 Yılı Ocak Ayı 1. Oturum Meclis kararları

Yayın Tarihi: 06.01.2023

  Belediye Meclis’imizin, 04.01.2023 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
KARAR ÖZETLERİ          :          

 

1-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 73991 sayılı teklifine istinaden yapılan gizli oylama sonucunda, Denetim Komisyonuna Abdurrahman ACAT, Dilek ÇINAR, Özlem DANIŞMAN, Sezai ERBİL ve Adem ŞENOL seçilmişlerdir.

2-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 28.12.2022 tarih ve 73992 sayılı, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücreti ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74321 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74322 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

5-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74323 sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74344 sayılı, Geçici İşçi Çalıştırılması ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

7-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74345 sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

8-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74383 sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretleri ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

9-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74319 sayılı, Adem Projesi Protokol Onayı ve Tahsis İşlemi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

10-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 30.12.2022 tarih ve 74444 sayılı, Şirket Sözleşmesine Madde Eklenmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

11-Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 03.01.2023 tarihli Geçiş Hakkı Ücretleri ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.  

27.12.2022 Olağanüstü Meclis Toplantısı Kararları

Yayın Tarihi: 29.12.2022

Belediye Meclis’imizin, 27.12.2022 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 12.12.2022 tarih ve 71894 Sayılı, Meclis Kararı İadesi ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.12.2022 tarih ve 73398 Sayılı, Boş Kadro Değişiklik Cetvelleri ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 23.12.2022 tarih ve 73400 Sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin Aylık Net Ücret Tespiti ile ilgili teklifi (aylık net 6.092,67-TL ödenmesi) oy çokluğu ile kabul edildi.

2022 ARALIK AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 13.12.2022

Belediye Meclis’imizin, 08.12.2022 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.KARAR ÖZETLERİ          :
 

 

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve 69250 Sayılı, Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 69831 Sayılı, Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

3- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 29.11.2022 tarih ve 70358 Sayılı, 2023 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70537 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

5- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70542 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70538 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70539 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

8- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 70625 Sayılı, Satış Vaadi Sözleşmesi teklifi ile ilgili Plan-Bütçe, Hukuk, İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

 

9- Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Recep Kemal CERTEL, Turgay ALBAYRAK, Osman KULABEROĞLU, Asım SÜMER, Sevim ÖZİL, Süleyman SEZEN, İlyas SAYAL, Hakan YAMAN, Sezai ERBİL, Fikret Can DEMİR, Özlem DANIŞMAN, Mehmet AYDIN, Adem ŞENOL, Nayil YAZGAN, Uğur ÖZEL ve Sezgin AYDIN’ın 05.12.2022 tarihli Önergesi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu değiştirilerek oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

 

 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2022 ARALIK AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 12.12.2022

Belediye Meclis’imizin, 05.12.2022 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 22.11.2022 tarih ve 69250 Sayılı, Ödenek Aktarımı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

 

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24.11.2022 tarih ve 69831 Sayılı, Ödenek Aktarımı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

3- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 29.11.2022 tarih ve 70358 Sayılı, 2023 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70537 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

5- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70542 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

6- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70538 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 30.11.2022 tarih ve 70539 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

8- Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.12.2022 tarih ve 70625 Sayılı, Satış Vaadi Sözleşmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe, Hukuk, İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

9- Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Recep Kemal CERTEL, Turgay ALBAYRAK, Osman KULABEROĞLU, Asım SÜMER, Sevim ÖZİL, Süleyman SEZEN, İlyas SAYAL, Hakan YAMAN, Sezai ERBİL, Fikret Can DEMİR, Özlem DANIŞMAN, Mehmet AYDIN, Adem ŞENOL, Nayil YAZGAN’ın 05.12.2022 tarihli Vekil Mühendis statüsünde çalışanlar ile ilgili önergesi oy çokluğu ile gündeme alınarak oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkan

2022 KASIM AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.11.2022

Belediye Meclis’imizin, 03.11.2022 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

        KARAR ÖZETLERİ          :

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.10.2022 tarih ve 65918 Sayılı, Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 66050 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 66051 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 66053 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.11.2022 tarihli Önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.09.2022 tarihli Önergesi ile ilgili İmar ve Hukuk Komisyonu Raporu Müdürlüğüne iade edilmesi şeklinde değiştirilerek oy birliği ile kabul edildi.

2022 EKİM AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 12.10.2022

Belediye Meclis’imizin, 07.10.2022 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR ÖZETLERİ :

1-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 22.09.2022 tarih ve 61361 Sayılı, 2022-2023 Öğretim Yılı Kitap ve Kırtasiye Ücreti teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

2-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 61603 Sayılı, Parka İsim Verilmesi teklifi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2022 tarih ve 61868 Sayılı, Kadro İhdas ve Dolu Kadro Değişiklik Cetveli teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2022 tarih ve 61870 Sayılı, Tek Durak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62130 Sayılı, Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

6- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62223 Sayılı, Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

7- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62138 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

8- Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 61599 Sayılı, Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

9- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 03.10.2022 tarihli Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 03.10.2022 tarihli Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

11- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.09.2022 tarihli Ödenek Aktarımı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

   

Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

 

2022 EKİM AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 07.10.2022

Belediye Meclis’imizin, 04.10.2022 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Belediyemiz internet sayfasında yayınlanmasını ve ilan tutanağının gönderilmesini rica ederim.

 

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- 2023 Yılı Mali Hazırlık Bütçesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62127 Sayılı, 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

3- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62129 Sayılı, 2023 Yılı Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

4- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 22.09.2022 tarih ve 61361 Sayılı, 2022-2023 Öğretim Yılı Kitap ve Kırtasiye Ücreti ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 61603 Sayılı, Parka İsim Verilmesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2022 tarih ve 61868 Sayılı, Kadro, İhdas ve Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

7- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 27.09.2022 tarih ve 61870 Sayılı, Tek Durak Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

8- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve 62384 Sayılı, Boş Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

 

9- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve 62385 Sayılı, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin Aylık Net Ücret Tespiti ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

 

10- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62130 Sayılı, Ödenek Aktarımı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

11- Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62223 Sayılı, Ödenek Aktarımı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

12- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62138 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

13- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve 62219 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

14- Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 26.09.2022 tarih ve 61599 Sayılı, Ödenek Aktarımı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

15- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 03.10.2022 tarihli Ödenek Aktarımı ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

16- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 03.10.2022 tarihli Ödenek Aktarımı ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 
  Av. Cemil DEVECİ
Belediye Başkanı

2022 EYLÜL AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 16.09.2022

KARAR ÖZETLERİ          :

           

1-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 58167 Sayılı, Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

 

2-Özel Kalem Müdürlüğü’nün 25.08.2022 tarih ve 57850 Sayılı, Bütçe Aktarımı ile ilgili teklifinin Müdürlüğüne iadesi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

3-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 58171 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

 

4-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 58172 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

5-Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve 58588 Sayılı, Tarihi Kentler Birliğine Üyelik Talebi ile ilgili teklifi görüşülerek, Tarihi Kentler Birliğine üye olunması oy birliği, Birlik toplantılarında Belediyemizi temsil etmek üzere asil üye olarak Atakum Belediye Meclis Üyesi Özlem DANIŞMAN’ın, yedek üye olarak ise Atakum Belediye Meclis Üyesi Şefaattin SAĞDIŞ’ın seçilmesi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

 

6-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 58696 Sayılı, 2022 Yılı Çocuk Gelişim Merkezi Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi oy birliği ile kabul edildi.

 

7-Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 58713 Sayılı, Evsel Atıkların Toplanması için Yer Altı/Yer Üstü Çöp Konteyner Sistemi ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

 

8-Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.09.2022 tarihli tahsis ile ilgili önergesi daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

9-Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.09.2022 tarihli Ödenek Aktarılması ile ilgili önergesi daha detaylı çalışma yapmak amacıyla komisyonda bekletilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

 

10-Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hasan İPEK’in 05.09.2022 tarihli Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkındaki Belediyemize ait Sosyal Tesiste, Emekli Astsubaylara, Şehitlerin 1. derece yakınlarına ve Gazilerimize %25 fiyat indirimi uygulanabilmesi ile ilgili önergesi oy birliği ile kabul edildi.

 

11-Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Uğur ÖZEL’in 05.09.2022 tarihli dar gelirli ailelerimizin Eğitim ve Öğretim gören çocuklarının tespit edilip, okul ve kırtasiye yardımı yapılması ile ilgili önergesi oy birliği ile kabul edildi.

 

12-Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve 53873 Sayılı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifinin Müdürlüğüne iadesi oy birliği ile kabul edildi

2022 EYLÜL AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 08.09.2022

 

Belediye Meclis’imizin, 05.09.2022 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 58167 Sayılı, Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetveli ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 25.08.2022 tarih ve 57850 Sayılı, Bütçe Aktarımı ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 58171 Sayılı, 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 26.08.2022 tarih ve 58172 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

5- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 31.08.2022 tarih ve 58588 Sayılı, Tarihi Kentler Birliğine Üyelik Talebi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 58696 Sayılı, 2022 Yılı Çocuk Gelişim Merkezi Ücret Tarifesi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

7- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.09.2022 tarih ve 58713 Sayılı, Evsel Atıkların Toplanması İçin Yer Altı/Yer Üstü Çöp Konteyner Sistemi ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

8- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.09.2022 tarihli Tahsis ile ilgili önergesi oy birliği ile gündeme alınarak İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

9- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.09.2022 tarihli Ödenek Aktarılması ile ilgili önergesi oy birliği ile gündeme alınarak Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

10- Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Hasan İPEK’in 05.09.2022 tarihli Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkındaki Belediyemize ait Sosyal Tesiste, Emekli Astsubaylara, Şehitlerin 1. derece yakınlarına ve Gazilerimize %25 fiyat indirimi uygulanabilmesi ile ilgili önergesi oy birliği ile gündeme alınarak Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

11- Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Uğur ÖZEL’in 05.09.2022 tarihli dar gelirli ailelerimizin Eğitim ve Öğretim gören çocuklarının tespit edilip, okul ve kırtasiye yardımı yapılması ile ilgili önergesi oy birliği ile gündeme alınarak Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

2022 AĞUSTOS AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 05.08.2022

Belediye Meclis’imizin, 05.08.2022 tarihli 2. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

KARAR ÖZETLERİ          :

 

 

1- Zabıta Müdürlüğü’nün 20.07.2022 tarih ve 52697 Sayılı, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2- Zabıta Müdürlüğü’nün 20.07.2022 tarih ve 52698 Sayılı, Atakent Pazar Yerinin Kapalı Pazar Yerine Taşınması teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve 53872 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve 53873 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54030 Sayılı, Takas (Trampa) teklifi ile ilgili Plan-Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54031 Sayılı, Takas (Trampa) teklifi ile ilgili Plan-Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54032 Sayılı, Takas (Trampa) teklifi ile ilgili Plan-Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54045 Sayılı, Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu düzeltilerek oy birliği ile kabul edildi.

 

9- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli 2022 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Sokaklarda Parke Taşı ile Yaya ve Taşıt Yolu Yapılması İşi Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

10- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol ve Onarım İşleri Kredi Talebi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

11- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli Atakum Belediyesi Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik önergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

12- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli Alt Yapı Tesisleri Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi önergesi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

13- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 50876 Sayılı, Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esasları teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

14- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 50877 Sayılı, Tabela Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

2022 AĞUSTOS AYI 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 02.08.2022

Belediye Meclis’imizin, 02.08.2022 tarihli 1. birleşimi 1. oturumunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- Zabıta Müdürlüğü’nün 20.07.2022 tarih ve 52697 Sayılı, Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.

 

2- Zabıta Müdürlüğü’nün 20.07.2022 tarih ve 52698 Sayılı, Atakent Pazar Yerinin Kapalı Pazar Yerine Taşınması ile ilgili teklifi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

3- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve 53872 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

4- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.07.2022 tarih ve 53873 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifi oy birliği ile İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

 

5- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54030 Sayılı, Takas (Trampa) ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk, Plan-Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edildi.

 

6- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54031 Sayılı, Takas (Trampa) ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk, Plan-Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edildi.

 

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54032 Sayılı, Takas (Trampa) ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk, Plan-Bütçe ve İmar Komisyonuna havale edildi.

 

8- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.07.2022 tarih ve 54045 Sayılı, Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ile ilgili teklifi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.

 

9- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli 2022 Yılı Atakum İlçesi, Muhtelif Sokaklarda Parke Taşı ile Yaya ve Taşıt Yolu Yapılması İşinde Kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.  

 

10- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli Atakum İlçesi, Muhtelif Mahallelerde Asfalt Yol ve Onarım İşlerinde kullanılmak üzere Kredi Talebi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe Komisyonuna havale edildi.  

 

11- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli Atakum Belediyesi Alt Yapı Tesislerinin Kurulması ve Bu Tesislerin Ortak Kullandırılması için Katılım ve Güzergah Bakım Bedellerinin Tespiti ile Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik ile ilgili Önergesi oy birliği ile Hukuk Komisyonuna havale edildi.  

 

12- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 01.08.2022 tarihli Alt Yapı Tesisleri Geçiş Hakkı Ücret Tarifesi ile ilgili önergesi oy birliği ile Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.  

2022 TEMMUZ AYI 2. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 21.07.2022

KARAR ÖZETLERİ          :

 

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 22.06.2022 tarih ve 49653 Sayılı, Norm Kadro Değişiklik Cetveli teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

2- Özel Kalem Müdürlüğü’nün 23.06.2022 tarih ve 49997 Sayılı, Sermaye Artışı teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

3- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 23.06.2022 tarih ve 49999 Sayılı, 2022 Yılı Ücret Tarifesi Değişikliği teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

4- Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 50876 Sayılı, Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

5- Zabıta Müdürlüğü’nün 29.06.2022 tarih ve 50635 Sayılı, Elektrikli Araç İstasyonları teklifi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

6- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 29.06.2022 tarih ve 50636 Sayılı, Park İsmi teklifi ile ilgili Hukuk komisyonu raporu değiştirilerek, oy birliği ile kabul edildi.

 

7- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29.06.2022 tarih ve 50637 Sayılı, İhaleli Satış teklifi ile ilgili Plan-Bütçe, Hukuk ve İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

 

8- Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 50872 Sayılı, Sivil Savunma Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu değiştirilerek, oy birliği ile kabul edildi.

 

9- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.06.2022 tarih ve 50877 Sayılı, Tabela Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan-Bütçe ve Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

10- Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil DEVECİ’nin 05.07.2022 tarihli Boş Kadro Değişiklik Cetveli Önergesi ile ilgili Plan-Bütçe Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

11- Atakum Belediyesi Meclis Üyeleri Uğur ÖZEL, Adem ŞENOL, Nayil YAZGAN, Sezgin AYDIN ve Murat TALU’nun 05.07.2022 tarihli Belediyemiz Düğün ve Nikah Salonları Binasına Cüneyt ARKIN isminin verilmesi önergesi ile ilgili Hukuk Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

 

12- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.04.2022 tarih ve 41481 Sayılı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

7 NİSAN 2022 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

11 NİSAN 2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

4 NİSAN 2022 KARAR ÖZETİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

11.04.2022 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

ŞUBAT 2020 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

21 ŞUBAT 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

MART 2020 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

09 MART 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

HAZİRAN 2020 KARAR ÖZETLERİ

Yayın Tarihi: 19.05.2022

16 HAZİRAN 2020 TARİHLİ MECLİS TOPLANTIMIZ DOĞRULTUSUNDA T.C. ATAKUM BELEDİYESİ OLARAK ALDIĞIMIZ KARAR VE NETİCELERİ DUYURULUR.

iphone
stores
qr code

Çerez Kullanımı

Web sitemizde size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Kabul Et seçeneği ile tüm çerezleri kabul edebilir, Reddet seçeneği ile zorunlu çerezler haricindeki tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerez Politikası