YÜKLENİYOR ...

ataturk

T.C ATAKUM BELEDİYESİ

İhaleler

İhaleler

21 adet taşınmazın satış ihalesidir.

Yayın Tarihi: 22.08.2023

 Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 21 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 29.08.2023 tarihinde saat 10:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait ve/veya sorumluluğundaki 4 adet yerde Elektrikli araç şarj ünitesi ve aşağıda nitelikleri belirtilen 24 ( yirmidört) adet taşınmazın ihale ilanıdır.

Yayın Tarihi: 03.08.2023

 Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait ve/veya sorumluluğundaki 4 adet  yerde Elektrikli araç şarj ünitesi ve aşağıda nitelikleri belirtilen 24 ( yirmidört) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 15.08.2023 tarihinde saat 10:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanımı işi ihalesi

Yayın Tarihi: 10.05.2023

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-İLAN-

1. Atakum Belediyesi tarafından Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Sınıflandırılması ve Geri Kazanım işinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35. maddesinin a bendi gereğince kapalı teklif (açık artırma) usulü ile yapılacak ihale ile 2 yıllığına kiraya verilecektir.

İşin adı

Muhammen Bedel (TL/Aylık)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Tekstil Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Sınıflandırılması ve Geri Kazanımı

62.186,20

44.774,06

23.05.2023

11.00

2.İhaleyi kazanan istekli, ihaleyi kazandığına dair belediyece gönderilen yazının tebliğ gününden itibaren 15 gün içinde; damga vergisi ve ihale karar pulu bedelini Atakum Belediyesine yatıracaktır. Ödemenin belirtilen sürede yapılıp sözleşmenin imzalanmaması durumunda geçici teminat irat kaydedilerek ihale feshedilecektir.

3.İhale 23.05.2023 Salı günü saat 11.00’da Atakum Belediyesi hizmet binası Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak olup, teklifler 23.05.2023 Salı günü saat 10.30’a kadar Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.

4.İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler

A)Kanuni ikametgâh adresi (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)

B)Tebligat için adres göstermesi

                a)Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

                b)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

                c)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

C)Geçici teminat makbuzu

D)İmza Beyannamesi

E)İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz

F)Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

G)Nüfus cüzdanı fotokopisi

H)Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ilgili tekstil atıklarına dair Tehlikesiz Atık Toplama – Ayırma Belgesi

İ)İş deneyim belgeleri; ilan tarihinden önce sözleşme veya protokole bağlanmış kamu tecrübesini gösteren en az 1 kurumdan alınmış belge

5.İhale şartnamesi, Atakum Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığı temin edilebilir.

6.Posta ile müracaatta gecikmeler kabul edilmeyecektir.

                                                                                                                              ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 21.03.2023

Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 5 (Beş) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif (açık artırma) usulü ile kiralama ihalesi yapılacaktır.
        
İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 27.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 21.03.2023

 Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 5 (Beş) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
 İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 20.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

İHALE İLANIDIR

Yayın Tarihi: 21.03.2023

   Mülkiyeti Atakum Belediyesine ait aşağıda nitelikleri belirtilen 27 ( yirmiyedi) adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
   İhale Atakum Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 06.09.2022 tarihinde saat 11:00’den itibaren Atakum Belediye Encümenince yapılacaktır.

2022 AĞUSTOS İLAN

Yayın Tarihi: 21.03.2023

İLAN

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

           

 

Belediye Meclisi, 2 Ağustos 2022 Salı günü saat 14.00’de Atakum Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplantıya çağrılmıştır.

 

            Duyurulur.

 

GÜNDEM:

 

1-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.07.2022 TARİH VE 52697 SAYILI AYLIK MAKTU FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

2-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 20.07.2022 TARİH VE 52698 SAYILI ATAKENT PAZAR YERİNİN KAPALI PAZAR YERİNE TAŞINMASI İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

3-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.07.2022 TARİH VE 53872 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

4-PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 28.07.2022 TARİH VE 53873 SAYILI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

5-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54030 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

6-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54031 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

7-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54032 SAYILI TAKAS (TRAMPA) İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

 

8-EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 29.07.2022 TARİH VE 54045 SAYILI TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İLE İLGİLİ TEKLİFİ.

iphone
stores
qr code

Çerez Kullanımı

Kullanıcı deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Web sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.